Hyppää sisältöön

Väyläverkkoa kehittävät rakentamishankkeet voidaan polkaista käyntiin nopeasti

Julkaistu 16.6.2020

Lisätalousarvioesityksen käynnistettävien hankkeiden listalle on valikoitunut erityisesti sellaisia hankkeita, jotka saadaan käyntiin nopeasti. Hyvä toteuttamisvalmius tarkoittaa muun muassa sitä, että hankkeessa tehdyt suunnitelmat ovat pitkällä ja jo läpikäyneet hallinnollisen hyväksymisprosessin.

Kuva työmaasta.

"Jo laki velvoittaa, että käymme jokaisessa hankkeessa läpi tietyt suunnitteluvaiheet", kertoo liikenneverkkojen suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajala Väylävirastosta.

Ensimmäinen vaihe on yleensä esiselvityksen tekeminen. Seuraavaksi vuorossa on usein yleissuunnitelman teko, ja tämän jälkeen tie- ja ratasuunnitelma. Pelkästään viimeinen vaihe vie valitusaikoineen vähintään vuoden, välillä huomattavasti pidempäänkin.

"Siksi on tärkeää, että meillä on valmiina hyviä hankkeita, joiden suunnittelu on jo valmistunut tai pian valmistumassa", Rajala kertoo.

Rakentaminen voi alkaa pian

Ennen kuin lapio osuu maahan, tehdään hankkeissa vielä rakennussuunnittelua. Väyläviraston rakentamishankkeista vastaava toimialajohtaja Pekka Petäjäniemi arvioi, että hallituksen esittämän lisärahoituksen turvin rakentaminen uusissa hankkeissa alkaa viimeistään ensi vuoden alussa:

"Hankkeiden valmistelu aloitetaan heti, kun lisätalousarviosta on päätetty. Ennen kilpailutusta analysoimme ja valitsemme huolella kullekin hankkeelle sopivimman toteutusmuodon. Hankintojen valmistelu ja kilpailutus vie kuitenkin oman aikansa, minimissäänkin kaksi kuukautta. Aikaisintaan rakentaminen voi pienemmissä hankkeissa alkaa syksyllä", Petäjäniemi arvioi.

Rakennusala on säilyttänyt toimintakykynsä poikkeusajoista huolimatta

Väyläviraston hankkeet ovat edenneet kevään ja kesän poikkeusoloista huolimatta hyvin, eikä yhdelläkään työmaalla ole todettu merkittäviä viivästyksiä koronasta johtuen.

"Koko infra-ala ansaitsee poikkeuksellisen kevään hoitamisesta hatunnoston! Tämä on hieno juttu ja osaltaan edesauttanut sitä, että talouden elvytys infrahankkeiden avulla nähdään nyt merkittävänä mahdollisuutena myös työllistämisen kannalta. Luotto on kova, että myös uusissa hankkeissa työt etenevät mallikkaasti", Petäjäniemi toteaa.

Uudet väylähankkeet ovat tärkeitä Suomelle varsinkin tässä tilanteessa.

"Liikenneväyliin panostaminen tulee auttamaan Suomea ponkaisemaan ylös lamakuopasta”, Pekka Rajala sanoo ja jatkaa: "Lisäksi väylähankkeilla on juuri nyt tuplahyöty: ne elvyttävät ja ovat kannattavia myös hyöty-kustannussuhteen puolesta.”

Hankintojen koordinoinnilla ja porrastamisella varmistetaan resurssien riittävyys

Pitkä lista käynnistettäviä hankkeita tarkoittaa haasteita myös resurssien riittävyyden kannalta. Väylävirasto kiinnittääkin erityistä huomiota hankintojen porrastamiseen ja yhteensovittamiseen.

"Varmistamme tilaajana omalta osaltamme rakennusalan resurssien riittävyyden koordinoimalla hankintojen aikatauluja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että isoja hankintoja porrastetaan niin, että edellisen kilpailutuksen voittaja on selvillä ennen seuraavan kilpailutuksen aloittamista. Porrastamista tehdään myös alueellisesti niin, ettei saman alueen hankintoja kilpailuteta yhtä aikaa. Tarkoituksena on, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tarjoamaan osaamistaan hankkeisiin, joita nyt käynnistetään ympäri Suomen", Petäjäniemi kertoo.

Lue myös

Hallitus satsaa isosti liikenneväyliin

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.