Hyppää sisältöön

Väylärakentamisen työpäällikkö Samuel Laitinen: yhteispelillä kohti onnistunutta lopputulosta

Julkaistu 28.9.2023

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimisen lisäksi hankkeessa parannetaan Saaristotietä hankealueella. Kreaten väylärakentamisen työpäällikkö Samuel Laitinen huolehtii, että työt sujuvat suunnitellusti ja ajallaan.

”Olen vastuussa hankkeeseen sisältyvien väylien rakentamisesta. Tähän kuuluu paljon erilaisia töitä, kuten kiertotiet ja tulevat tiet, yksityistiet, johtosiirrot, vesien hallinta, melusuojaus ja valaistuksen rakentaminen – käytännössä kaikki muu väyliin liittyvä työ paitsi sillat”, kertoo Laitinen.

Suuressa hankkeessa on osattava pitää monet langat hyppysissään. Yhteistyötaidot ovat tärkeitä, jotta rakentamisen osa-alueet saadaan sovitettua yhteen eri toimijoiden kesken.

”Näin isossa hankkeessa on paljon yhteensovittamista väylä- ja siltarakentamisen kesken muun muassa aikataulujen suhteen, ja siksi teknisten ratkaisujen ohella ihmisten johtaminen ja tiimityöskentelytaidot korostuvat. Yhteen hiileen puhaltaminen on erityisen tärkeää, sillä sitä kautta rakentaminen maastossakin toimii jouhevasti”, Laitinen painottaa.

Samuel työpöytänsä ääressä.

Louhintatöistä väylärakentamiseen

Kreatella reilu viisi vuotta viihtynyt Laitinen on aikaisemmin työskennellyt kalliorakentamisen parissa louhintatyömaiden työmaapäällikkönä. Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltahanke on puhaltanut työmaapäällikön työpöydälle uusia tuulia.

”Aikaisemmissa tehtävissäni olen ollut vastuussa louhinnoista, joten tämä on ensimmäinen hankkeeni, jossa vastuualueelleni kuuluu paljon muitakin työvaiheita. Kokonaisuutena tämä on ollut kiinnostava projekti, esimerkiksi stabilointitöitä ei ole tullut vastaan aikaisemmissa työtehtävissäni.” 

Laitinen käy säännöllisesti työmaakierroksella seuraamassa töiden edistymistä. Maastossa käyminen on olennaista, jotta töiden etenemisen ja esimerkiksi turvallisuusasioiden toteutumisen näkee konkreettisesti omin silmin. Tähän mennessä mieleenpainuvimmaksi työvaiheeksi työpäällikkö nimeää Kirjalansalmen sillan eteläisen tulopenkereen massanvaihdon.

”Kirjalansalmen eteläisen tulopenkereen massanvaihto oli haasteellinen työ, sillä nykyinen Saaristotie on korkealla penkereellä ja työmaapuoli puolestaan hieman alempana. Koska pohjamaan stabiliteetti oli melko heikko, jouduimme massanvaihtoa tehdessä asentamaan muun muassa painumaletkun ja seurantanastoja nykyiselle saaristotielle, joilla varmistimme, ettei nykyinen penger lähde liikkeelle töiden takia.”

Toimivien ratkaisujen löytäminen motivoi

Ensimmäistä kertaa allianssiurakkana toteutettavassa hankkeessa mukana olevaa Laitista innostaa työnteossa yhteiset onnistumiset ja uudenlaiset ratkaisut.

”Onnistumiset ja toimivien ratkaisujen löytäminen motivoi työssä eteenpäin. Onnistuminen voi olla yksinkertaiseltakin kuulostava asia, kuten aikataulussa pysyminen tai esimerkiksi hyvin toimivan kiertotien toteuttaminen. Näiden saavutusten jakaminen yhdessä koko tiimin kesken innostaa ja tuo iloa”, Laitinen hymyilee.