Takaisin

Väylänpitoa vesiväylillä - merimerkkejä korjataan kesäaikaan

Väylänpitoa vesiväylillä - merimerkkejä korjataan kesäaikaan

Julkaistu 22.7.2015

Kesä on ehtinyt jo puoliväliin ja työt vesiväylillä ovat täydessä käynnissä. Liikennevirastolla on noin 25 000 merenkulun turvalaitetta väylillään, joista osa on kelluvia ja osa kiinteitä turvalaitteita. Kaikki näistä vaativat hoitoa ja aika ajoin myös korjaustoimenpiteitä, joilla väyläomaisuus pidetään kunnossa.

Suomen rannikolla lähinnä kauppamerenkulun väylien varrella on 195 reunamerkkiä ja 240 tutkamerkkiä. Reuna- ja tutkamerkit ovat niin sanottuja kiinteitä merimerkkejä. Ne ovat merenkululle erittäin tärkeitä Suomen kapeilla ja vaikeasti navigoitavilla väylillä, koska ne pysyvät luotettavasti paikallaan myös vaikeissa jääolosuhteissa.

Reuna- ja tutkamerkkien suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. Suurin osa merkeistä on kuitenkin rakennettu 1970 - 1980 -luvuilla ja niitä on nyt tulossa paljon käyttöikänsä päähän.

Sijainti vaikuttaa merkin käyttöikään

Meriympäristö aiheuttaa yleensä merkeille suurta rasitusta muun muassa suolaisen veden vuoksi. Merkin sijainnilla on myös merkitystä sen käyttöikään.
- Jos reunamerkki sijaitsee pahoilla jääalueilla, siihen kohdistuu enemmän rasituksia kuin suojaisilla alueilla. Myös mahdolliset alusten aiheuttamat törmäykset aiheuttavat merkkien korjaustarpeita, meriväyläyksikön päällikkö Simo Kerkelä kertoo.

Korjaustarve koskee lähinnä merkkien yläosia.
- Merkkien perustus - meressä ”pohjaan juntattu” tai kallioperusteinen peruspaalu - on järeä rakenne ja sen käyttöikä on huomattavasti pidempi. Tämän vuoksi korjauksissa uusitaankin pääsääntöisesti merkkien yläosa, Kerkelä selventää.

Viime vuosina merkkejä on uusittu aikaisempaa enemmän ja tänä vuonna reuna- ja tutkamerkeistä uusitaan 14 -15 kappaletta. Korjaushankkeet pyritään suunnittelemaan niin, että uudet merkit rakennettaan konepajoilla syksyn ja talven aikana ja pystytetään seuraavana avovesikautena. Työssä vanha merkki katkaistaan ja tilalle asennetaan uusi yläosa.

Pystytys merellä on sääaltista.
- Hyvissä olosuhteissa yhden merkin yläosan korjaustyö vie merkistä riippuen noin 1-2 vuorokautta. Kokonaisen urakan, esimerkiksi kuuden merkin kunnostamisen suorittamiseen menee 2-4 viikkoa tai kauemminkin, jos säät eivät salli, sanoo meriväyläyksikön aluepäällikkö Marko Reilimo.

Kunnostustyöt pitävät kesällä kiireisenä

Korjaus- ja kunnostustöitä tehdään enimmäkseen toukokuusta marraskuulle. Suojaisempia kohteita kunnostetaan loppusyksyllä. Kesän kunnostustyöt ovat sujuneet Kerkelän mukaan hyvin ja aikataulussa.

- Korjaus vaatii siihen sopivan merikaluston ja ammattitaitoisen urakoitsijan. Työ vaatii myös huolelliset mittaukset ja niiden perusteella tehdyt, asiantuntevan konsultin laatimat korjaussuunnitelmat. Korjaushankkeiden onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että myös Liikennevirastolla tilaajana on hyvä ammattitaito - niin tekninen osaaminen kuin myös hankinnan osaaminen.

Reuna- ja tutkamerkkien ohella kesän muita isompia korjaustöitä ovat isojen kasuunirakenteisten loistojen Oulu 2:n ja Oulu 3:n peruskorjaus sekä Porin majakan korjaus. Lisäksi tehdään kymmeniä pienempien turvalaitteiden kuten linjataulujen ja sektoriloistojen korjauksia.


reaktionapit