Hyppää sisältöön

Väylänpidon perussuunnitelma 2024–2027 on julkaistu

Julkaistu 15.1.2024

Väylänpidon perussuunnitelma kuvaa, kuinka perusväylänpidon määrärahat kohdennetaan eri väylien palvelutason ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnittelu tehdään pääasiassa yhdelle vuodelle ja alustavana nelivuotiskaudelle 2027 asti.

Koko valtion väyläverkon hoito, korjaus, liikenteen palvelut ja pienimuotoinen parantaminen kuvataan väylänpidon perussuunnitelmassa, joka on nyt julkaistu vuosille 2024–2027.

Väylänpidon onnistumista seurataan tunnusluvuilla, jotka liittyvät väyläverkon palvelukykyyn ja laatuun, matka- ja kuljetusketjujen toimivuuteen, väylien kuntoon sekä liikenneturvallisuuteen.

Investoinnit puolestaan kuvataan valtion väyläverkon investointiohjelmassa. Investointiohjelma sisältää väyläverkon kehittämishankkeiden lisäksi myös suurimmat perusväylänpidon rahoituksella toteutettavat parantamishankkeet.

Väylänpidon perussuunnitelma toimeenpanee osaltaan valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelma pohjautuu liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan, jota päivittää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Vuosittain päivitettävä perussuunnitelma toimii myös väyläomaisuuden hallinnan tukena.

Tutustu väylänpidon perussuunnitelmaan 2024–2027

Lisätietoja:

osastonjohtaja Ari-Pekka Manninen, Väylävirasto
[email protected]

toimialajohtaja Mirja Noukka, Väylävirasto
[email protected]

Katso myös:

Toiminnan suunnittelu ja seuranta