null
null Väylän vuoden 2019 tietotilinpäätös julkaistu

Väylän vuoden 2019 tietotilinpäätös julkaistu

Julkaistu 27.03.2020

Väylän tietopääoma muodostuu väylähankkeiden suunnitelma- ja toteutumatiedoista sekä väyläomaisuuden yleis- ja kuntotiedoista. Väylä jakaa näitä tietoja esimerkiksi avoimen datan, tilannekuvien, karttapalveluiden ja tietoaineistopalvelujen muodossa. Nyt julkaistu tietotilinpäätös kuvaa Väylän tietoon liittyvää toimintaa vuonna 2019.

Kuvassa esitetään Väylän tietovirrat.

Kuva: Väylän tietovirrat.

Julkaisu sisältää esimerkiksi tietoa siitä, miten tuotimme tietoa, miten kehitimme vuoden aikana tiedonhallintaa ja miten jaoimme sitä hyödyntäjille.

Tutustu Väylän tietotilinpäätökseen