null
null Väylän strategia katsoo tulevaan uusista lähtökohdista

Väylän strategia katsoo tulevaan uusista lähtökohdista

Julkaistu 28.02.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Lähtökohta Väylän strategialle oli kiinnostava: uusi virasto voi pitää mukana toimivat asiat, mutta samalla katsoa tekemistä uusista näkökulmista. Näin myös teimme.

Kuvassa näkyy Väyläviraston strategia.

Otimme huomioon strategiassamme muun muassa sidosryhmien tarpeet, globaalit megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. Ilman kristallipalloakin tiedämme, että nyt tehtävät päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Siksi meidän täytyy katsoa tulevaan.

Miten uusi strategiamme sitten näkyy käytännössä? Väyläomaisuutemme hallinnan on tarkoitus olla jatkossa pitkäjänteisempää, ennakoivampaa ja paremmin asiakastarpeisiin vastaavaa.

Tietoon perustuva väylien kunnonhallinta ja vahva tilaajaosaaminen luovat perustan vaikuttavalle väylänpidolle ja rakentamiselle. Asiakaslähtöisyys sekä päivittäisen turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen ovat toimintamme peruskivet.

Ilmastonmuutos täytyy huomioida liikenneväylillä

Asiakastarpeiden lisäksi otamme huomioon myös luonnon. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen näkyy jatkossa enemmän päivittäisessä työssämme. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on nostettava keskiöön kestävää liikennettä ohjaavat ratkaisut. Väylien rakentamisen ja kunnossapidon ilmastovaikutuksiin on kiinnitettävä jatkossa vielä aiempaa enemmän huomiota. Lisäksi päästöjen vähentämistä on edistettävä myös väylänpidon keinoin.

Haluamme työllämme vaikuttaa koko yhteiskuntaan positiivisella tavalla. Väylä on osaava tilaajaorganisaatio, joka vastaa tie-, rata- ja vesiväylistä. Osallistumme myös liikennejärjestelmätyöhön. Näin edistämme kansalaisten sujuvaa liikkumista ja elinkeinoelämän tehokkaita kuljetuksia. Autamme pitämään Suomen liikkeessä.

Väylä toimintakulttuurin ytimen muodostavat henkilöstön kanssa yhteisesti sovitut arvot: luottamus, avoin yhteistyö ja uudistumiskykyinen asiantuntijuus. Näin haluamme toimia myös sidosryhmiemme ja asiakkaidemme kanssa.