Hyppää sisältöön

Väylämateriaalien laatu -iltapäivä

Aika: 23.11.2021, 12:00-16:00
Paikka: Teams

Kohderyhmä: mm. tilaajat, rakennuttajakonsultit, valvojakonsultit, urakoitsijat, materiaali-toimittajat, suunnittelijat ja asiantuntijat

Tilaisuudessa käsitellään tierakenteissa käytettävien materiaalien valintaa, laatuvaatimuksia ja laadunvarmistusta.  

Ohjelma

12:00-12:15    
Johdanto   Laura Valokoski, Väylävirasto

12:15-12:45    
Keskeiset havainnot väylärakenteiden valtakunnallisesta kiviaines- ja geosynteettitutkimuksesta   Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy

12:45-13:25    
Kiviaineksen laatu
- Mistä tekijöistä hyödynnettävien kiviainesten ja niistä jalostettavien tuotteiden laatu muodostuu?
Pirjo Kuula, Tampereen yliopisto
- Kiviaineksen hyödyntämisprosessi väylähankkeessa    
Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy

13:40-14:10    
Heikkolaatuisten pengermateriaalien hyödyntäminen   Pirjo Kuula, Tampereen yliopisto

14:10-14:50    
Väylämateriaaleihin liittyvät ajankohtaiset tietoiskut

- Asfalttinormien ja InfraRYL 24100 päivitystyö
Pirjo Kuula, Tampereen yliopisto
- Kiviainesten ja päällysteiden EPD-sertifikaattien tilannekatsaus
Juha Laurila, Infra ry
- Infrarakentamisen betonikiviainekset ja alkali-kiviainesreaktioon liittyvät vaatimukset
Jussi Vuotari, Väylävirasto
- Väylähankkeen laadunosoitus -ohje    
Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy

15:00-15:40    
Väylämateriaalien laatuvaatimukset ja  laadun varmentaminen hankkeilla (kiviainekset, geosynteetit, päällysteet)    
Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy
Pirjo Kuula, Tampereen yliopisto

15:40-16:00    
Loppukeskustelu: Millä keinoilla väylämateriaalien ominaisuuksiin liittyvää osaamista saadaan kasvatettua? Alustus: Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy

Tapahtumat esitykset PDF-muodossa

Lisätietoja

Laura Valokoski, [email protected]
Antti Kalliainen, [email protected] p. 040 664 7644
 

Julkaistu 04.10.2021