Hyppää sisältöön

Väylämateriaalien laatu -iltapäivä

Aika: 23.11.2021, 12:00-16:00
Paikka: Teams

Kohderyhmä: mm. tilaajat, rakennuttajakonsultit, valvojakonsultit, urakoitsijat, materiaali-toimittajat, suunnittelijat ja asiantuntijat

Tilaisuudessa käsitellään tierakenteissa käytettävien materiaalien valintaa, laatuvaatimuksia ja laadunvarmistusta.  

Tilaisuus on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua. 
Osallistumaan pääset liittymään seuraavasta linkistä:

Väylämateriaalien laatu -tilaisuus

Mikäli oheinen linkki ei toimi, tai haluat liittyyä koulutustilaisuuteen verkkoselaimen kautta, voit kopioida alla olevan linkit selaimesi osoitekenttään ja liittyä sen kautta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzVhMzkwNDAtNGEwMi00MjRkLTk1MjEtZDM2MjIyZWY0OTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8823c91-be81-4f89-b024-6c3dd789c106%22%2c%22Oid%22%3a%22a4cf9355-6ebc-442a-81ce-240ade9c97e2%22%7d

Jos sinulla on kysyttävää tilaisuuden tekniseen toteutukseen liittyen tai sinulla on haasteita liittyä kokoukseen, olethan yhteydessä Juhoon ([email protected] / 0407063245).

Jos haluat tilaisuudessa esitettävät materiaalit käyttöösi tai antaa palautetta koulutustilaisuudesta, jätäthän yhteystietosi. Lomake yhteystietojen jättämistä varten. Palautekysely ja koulutustilaisuuden materiaalit toimitetaan kaikille yhteystiedot luovuttaneille koulutustilaisuuden jälkeen.

Voit merkitä koulutustilaisuuden kalenteriisi seuraavasta linkistä:

Väylämateriaalien laatu -iltapäivä 23_11_2021.ics

Ohjelma

12:00-12:15    
Johdanto    
Laura Valokoski, Väylävirasto

12:15-12:45    
Keskeiset havainnot väylärakenteiden valtakunnallisesta kiviaines- ja geosynteettitutkimuksesta   Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy

12:45-13:25    
Kiviaineksen laatu
- Mistä tekijöistä hyödynnettävien kiviainesten ja niistä jalostettavien tuotteiden laatu muodostuu?
Pirjo Kuula, Tampereen yliopisto
- Kiviaineksen hyödyntämisprosessi väylähankkeessa    
Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy

13:25-13:40    
Tauko    

13:40-14:10    
Heikkolaatuisten pengermateriaalien hyödyntäminen    
Pirjo Kuula, Tampereen yliopisto

14:10-14:50    
Väylämateriaaleihin liittyvät ajankohtaiset tietoiskut

- Asfalttinormien ja InfraRYL 24100 päivitystyö
Pirjo Kuula, Tampereen yliopisto
- Kiviainesten ja päällysteiden EPD-sertifikaattien tilannekatsaus
Juha Laurila, Infra ry
- Infrarakentamisen betonikiviainekset ja alkali-kiviainesreaktioon liittyvät vaatimukset
Jussi Vuotari, Väylävirasto
- Väylähankkeen laadunosoitus -ohje    
Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy


14:50-15:00    
Tauko    

15:00-15:40    
Väylämateriaalien laatuvaatimukset ja  laadun varmentaminen hankkeilla (kiviainekset, geosynteetit, päällysteet)    
Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy
Pirjo Kuula, Tampereen yliopisto

15:40-16:00    
Loppukeskustelu: Millä keinoilla väylämateriaalien ominaisuuksiin liittyvää osaamista saadaan kasvatettua?
    
Alustus:
Antti Kalliainen, Ramboll Finland Oy

Lisätietoja

Laura Valokoski, [email protected]
Antti Kalliainen, [email protected] p. 040 664 7644
 

Julkaistu 04.10.2021