Hyppää sisältöön

Väylävirasto uudisti hankintojen toimintalinjat

Julkaistu 27.3.2020

Väylävirasto on valtion suurimpia hankkijoita. Hankintojemme merkityksestä kertoo esimerkiksi se, että työllistämme välillisesti noin 14 000 henkilöä. Olemme vastikään uudistaneet hankintojemme toimintalinjat.

Kuvituskuva tiestä.

Mistä hankintojen toimintalinjoissa on kyse?

Hankinnan toimintalinjojen päätavoite on edistää ja varmistaa se, että pystymme virastona toteuttamaan hankinnat tehokkaasti ja laadukkaasti. Linjauksilla viestimme odotuksemme palveluntuottajamarkkinoille; mihin Väylävirasto hankkijana kiinnittää huomiota ja mitä pidämme tärkeänä.

Tavoitteenamme on mahdollistaa sujuva ja turvallinen liikenne laadukkailla liikenneväylillä. Tähän tavoitteeseen päästäksemme meidän tulee tilaajana varmistaa, että asiakkaiden tarpeet välittyvät koko hankintaketjun läpi aina aliurakoitsijoille asti.

Hankinnan toimintalinjat koskevat Väyläviraston kaikkia hankintoja sekä ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen infrahankintoja.

Miten hankinnan toimintalinjat ovat muuttuneet?

Virastomme aiemmat hankinnan toimintalinjat valmistuivat vuonna 2013. Silloin julkaistut toimintalinjat pitävät sisällään edelleen paljon hyvää. Korostamme toimintalinjoissa edelleen vahvasti väylien käyttäjien tarpeiden huomioimista, markkinoiden toimivuutta ja infra-alan tuottavuutta.

Uusissa toimintalinjoissa huomioidaan aikaisempaa vahvemmin myös aktiivisen vuoropuhelun tärkeyttä palveluntuottajien ja muiden infra-alan toimijoiden kanssa sekä väyläomaisuuden hallinta ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Miten ympäristövastuu näkyy hankinnoissa?

Tiedämme myös, että hankinnoillamme on suuri vaikutus ympäristöön. Siksi edistämme hankinnoilla ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita. Kannustamme palveluntuottajia ottamaan käyttöön vähäpäästöisiä ja energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja, tuotteita ja palveluja. Lisäksi sisällytämme hankintoihin ympäristökriteerejä. Vaatimusten avulla tuemme ilmastonäkökulman, päästölaskennan, elinkaarikustannusten ja kiertotalouden huomioon ottamista.

Tutustu uudistettuihin Väyläviraston hankinnan toimintalinjoihin


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.