null
null Väylä edistää uusiomateriaalien käyttöä väylärakentamisessa - ohjeistusta päivitetään

Väylä edistää uusiomateriaalien käyttöä väylärakentamisessa - ohjeistusta päivitetään

Julkaistu 12.04.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Väylä on uudistanut uusiomateriaaliohjeensa ja se on nyt lausuntokierroksella. Ohjeen tavoitteena on muun muassa esittää selkeät vaatimukset uusiomateriaalien käytölle väylärakentamisessa.

kuvassa tehdään uutta tietä
Väylän ympäristötyön tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Väylä pyrkii päätöksillään vähentämään päästöjä, säästämään luonnonvaroja ja turvaamaan ympäristön hyvän laadun.
 
Käytännössä virasto vie uusiomaarakentamista hankkeissaan eteenpäin muun muassa tuomalla uusiomateriaaliselvityksiä suunnittelun eri vaiheisiin ja teettämällä vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotka pohjautuvat uusiomateriaaleihin. Lisäksi Väylä kehittää ympäristöarvioinnin laskentatyökaluja sekä uusii prosessejaan ja ohjeistusta.
 

Uusiomateriaaliohjeen päivitys on työnalla

Väylän "Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa" -ohjeen luonnos on lausuntokierroksella 26.4.2019 saakka. Ohjeen tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä sekä esittää selkeät vaatimukset uusiomateriaalien käytölle väylärakentamisessa.
 
Ohje tulee korvaamaan/muuttamaan seuraavat voimassa olevat ohjeet:
  • Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, Tiehallinto 2007.
  • Uusiomateriaaliopas, Uusiomateriaalien käytön kehittäminen UUMA2-ohjelman väylähankkeilla, luonnos 28.2.2014.
Suurimmat muutokset aikaisempiin ohjeisiin ovat: 
  • Uusiomateriaalien materiaalihyväksyntäkäytäntö on päivitetty. Aiempien ohjeiden vastaavat menettelyt olivat vuoden 2007 Sivutuoteohjeessa ”Tyyppihyväksyntä” ja vuoden 2013 luonnoksena julkaistussa oppaassa ”Liikenneviraston materiaalihyväksyntä”. 
  • Ohjeesta on vähennetty materiaalien ympäristökelpoisuuden osoittamiseen liittyvää tekstiä. Väylän ja ELY-keskusten hankkeilla uusiomateriaalien ympäristökelpoisuuden varmistamisessa tukeudutaan ympäristölainsäädäntöön ja sen mukaisiin menettelytapoihin.
  • Ohjeessa on esitelty Väylän ja ELY-keskusten hankkeilla syntyviä uusiomateriaaleja.
  • Uusiomateriaalien käyttöön liittyvään lukuun on koottu Väylän ja ELY-keskusten hankkeita varten ohjeistusta uusiomateriaalien käyttämisestä. 
Uusiomateriaaliohjeen lausuntoversio löytyy täältä.
 
Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Timo Tirkkonen, p. 029 534 3616, [email protected]