Takaisin

Väylä aloittaa junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaukset Lohjan seudulla

Väylä aloittaa junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaukset Lohjan seudulla

Julkaistu 13.11.2019

Väylä on saanut kansalaisilta yhteydenottoja junaliikenteen aiheuttamasta tärinästä Hyvinkää- Karjaa -rataosalla ja käynnistää niiden perusteella tarkemmat mittaukset.

Rataosalla ovat käynnistyneet hiilijunakuljetukset Venäjältä Hangon Koverhariin lokakuun lopussa ja kuljetuksia on pari päivässä. Asukkailta on tullut palautetta pääosin öisestä tärinästä. Tärinä haittaa etenkin asumisviihtyvyyttä, harvemmin riskiä rakennusten vaurioitumiselle.

"Olemme saaneet nyt riittävästi yhteydenottoja suunnittelun pohjaksi ja aloitamme mittaukset mahdollisimman pian. Mittauksiin menee noin 10 päivää/kohde. Tärinämittauksissa mitataan tavaraliikenteestä aiheutuva tärinä rakennuksissa. Mittauksia tehdään Lohjan seudulla 5-10 kohteessa. Tulosten perusteella pohdimme mahdolliset toimenpiteet", kertoo rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

"Porissa tekemiemme tutkimusten perusteella tärinän taustalla on ulkomaalaisten vaunujen erilainen teliväli, ei niinkään vaunujen kunto. Tulosten mukaan vasta merkittävä nopeuden lasku vähentäisi oleellisesti tärinän tasoa. Tämä taas vähentäisi radalle mahtuvien junien määrää eli heikentäisi matkustajien liikkumista ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia", sanoo Nummelin.

Lisätietoja medialle:

Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin p. 029 534 3971

Tekniikka ja ympäristö -osaston johtaja Minna Torkkeli p. 029 534 3632

Asiakasyhteydenotot:

Liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020 600

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Tietoa verkossa:

https://vayla.fi/ymparisto/melu-tarina

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.


reaktionapit