Hyppää sisältöön

Vartiuksen rajanylityspaikan parannustyöt vauhtiin

Julkaistu 2.7.2020

Rakennustyöt käynnistyivät Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikalla kesäkuussa. Rajanylityspaikan tieliikennejärjestelyjen kehittämiseen kuuluu uusien ajokaistojen rakentaminen ja tarkastusalueen laajennus. Lisäksi uusitaan liikenteenohjausta ja valaistusta. Rajanylityspaikan alue myös aidataan ja aitaan rakennetaan kulkuportteja.

Lentokuva Vartiuksen rajanylityspaikalta.

"Työt sekä liikenneinfran että rakennusten uusimisen osalta päästiin aloittamaan kesäkuussa", kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi.
"Myöhemmin kesällä, arviolta elokuussa, käynnistyvät raideliikenteen sujuvuuden lisäämiseen tähtäävät muutostyöt Vartiuksen liikennepaikalla sekä noin 26 kilometrin päässä Vartiuksesta sijaitsevan Ypykkävaaran liikennepaikan jatkaminen", Haapaniemi kuvaa hankkeen etenemistä.

Tullin ja Rajavartiolaitoksen tilat nykyaikaistetaan

Senaatti-kiinteistöt uudistaa Vartiuksen rajanylityspaikan tilat vastaamaan paremmin Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintoja.

"Perusparannuksessa uudistetaan toimisto- ja asiakastilat ja rakennuksen toisen kerroksen vapaaseen aulatilaan rakennetaan uusi noin 20 neliömetrin suuruinen kokoustila" kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juha Keränen.

Lisäksi lähtevän liikenteen tarkastus- ja odotustilaan tehdään noin 30 neliömetrin laajennus ja tulevan liikenteen tilojen yhteyteen rakennetaan uusi sisääntulokatos. Perusparannuksen yhteydessä tehdään myös tarvittavat LVIS-muutostyöt.  Rakennus on valmistunut vuonna 1995, ja se on suuruudeltaan 705 neliömetriä.

Euroopan unionin ja Suomen rahoittama yhteistoimintahanke

Kehittämishankkeen budjetti on 8,15 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan Karelia CBC -ohjelmasta 6,41 miljoonaa euroa. Karelia CBC on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat Väylävirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaatti-kiinteistöt, Säteilyturvakeskus, Pietarin direktoraatti, ITMF Oy ja Finrail Oy.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.