null Vanhan valtatie 6 alikulkusillan uusiminen käynnistyy

Vanhan valtatie 6 alikulkusillan uusiminen käynnistyy

Julkaistu 24.05.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto on solminut urakkasopimuksen Kreate Oy:n kanssa Lappeenrannan Joutsenossa Putkinotkontiellä sijaitsevan Vanhan valtatie 6 alikulkusillan korvaamisesta uudella sillalla. Kohde kuuluu liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan sisällytettyihin Karjalan radan siltoihin.

Kohteen rakentamistyöt käynnistyvät maastossa 28.5.2018. Uusi rautatiesilta toteutetaan nykyisen sillan vieressä. Nykyinen rautatiesillan purku ja uuden kannen paikalleen siirtäminen toteutetaan junaliikennekatkossa marraskuussa. Sillan rakentamisesta johtuen joudutaan Rantatien (Mt 14852) ja Vesikkolantien (Mt 3 951) välinen yhteys Putkinotkontien (Mt 14851) kautta sulkemaan 4.6.-30.11.2018 väliseksi ajaksi. Kevyelle liikenteelle ja ajoneuvoille osoitetaan kulkuyhteys Saimaantien (Mt 3933) kautta. Kulkuyhteydet on esitetty tiedotteen liitetiedostona olevassa kartassa.

Osana Luumäki-Imatra-ratahanketta tullaan samassa urakassa toteuttamaan valtatien 6 parantamisen yhteydessä tehtyjen uusien eritasoliittymien Jänhiälä ja Pellisenranta myötä tarpeettomiksi jääneiden kahden rautatiesillan purku. Jänhiälän ja Pellisenrannan rautatiesillat korvataan heinäkuussa junaliikennekatkon aikana maapenkerein.

 

Lisätietoja:

Joonas Hämäläinen, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 029 534 3536

Mika Haimila, työmaapäällikkö, Kreate Oy, 040 566 0268

 

Hankkeen nettisivut: https://www.liikennevirasto.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

Liitteet