Hyppää sisältöön

Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelun peruskäyttökoulutus, osio 2

Aika: 16.02.2023-16.02.2023, 09:00-11:00

Valtion liikenneväylien suunnittelu on kansalaisten, sidosryhmien ja viranomaisten välinen maanteiden ja rautateiden lakisääteisten suunnitelmien vuorovaikutuskanava. Palvelu otetaan käyttöön 1.3.2023. Ennen käyttöönottoa järjestetään koulutuksia kaikille tuleville käyttäjille.

Peruskäyttökoulutus on suunnattu Väyläviraston ja ELY-keskusten virkamiehille ja konsulteille sekä kuntien projektipäälliköille (suunnittelusopimukset), jotka laativat maanteiden ja ratojen yleissuunnitelmia tai tie- ja ratasuunnitelmia, sekä osallistuvat näiden lakisääteisten suunnitelmien hallinnollisen prosessin läpivientiin. 

Koulutuksessa käydään läpi Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa tehtävät yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien hallinnollisen käsittelyn toimenpiteet, kuten kuulutusten laadinta, sekä harjoitellaan uuden järjestelmän käyttöä.

Koulutus jakaantuu kolmeen osioon ja ajankohtavaihtoehtoja jokaiselle osiolle on kolme. Jokaisen tulevan käyttäjän tulee osallistua ja ilmoittautua kolmeen eri koulutuskertaan. Koulutus toteutetaan Teams-koulutuksena, ilmoittautuneille lähetetään lähempänä koulutusta linkki osallistumista varten.

Ilmoittaudu viimeistään 13.1.2023

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Julkaistu 02.12.2022