Takaisin

Valtatien 4 liikenne kiertotielle yöaikaan Lahden Kujalan kohdalla 23.-24.10. alkaen

Valtatien 4 liikenne kiertotielle yöaikaan Lahden Kujalan kohdalla 23.-24.10. alkaen

Julkaistu 22.10.2019

Rakenteilla oleva Vt 12 Lahden eteläinen kehätie liittyy valtatiehen 4 Lahdessa, Kujalan kohdalla. Samalla kohdalla on jo yli vuoden ajan rakennettu valtatietä ylittäviä uusia risteyssiltoja.

Viikolla 43 ja 44 valtatien 4 ylittävän risteyssillan valumuotit puretaan ja samalla valtatietä 4 asfaltoidaan Kujalan työmaan kohdalla. Ajoneuvoliikenne siirretään kiertotielle kulkemaan kohdan ohi. Päällystyksillä valmistaudutaan Kujalan eritasoliittymän avaamiseen liikenteelle loppuvuodesta. Tavoitteena on saada kaikki valtatien 4 työnaikaiset liikennejärjestelyt poistettua vuoden loppuun mennessä.

Valtatien 4 liikenne kiertotielle useana yönä
Kiertotiejärjestelyt ovat käytössä ensimmäistä kertaa ke-to 23.-24.10. välisenä yönä sekä useampana muuna arkiyönä tulevien viikkojen aikana. Etelään johtava liikenne ohjataan kulkemaan Kujalan kohdan ohi tulevan Kujalan eritasoliittymän ramppeja pitkin. Pohjoiseen johtava liikenne ohittaa työkohteen yhtä kaistaa pitkin, toisen kaistan ollessa suljettuna. Tarkemmin kiertotie ilmenee liitekartalta.

 

 

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@vayla.fi
Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Väylä, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@vayla.fi
Vastaava työnjohtaja Timo Takala, VALTARI allianssi, Skanska, puh. 050 437 0647, timo.takala@skanska.fi

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.


reaktionapit