Takaisin

Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutien työmaalla valmistaudutaan uusien tieosuuksien käyttöönottoon Vaasassa

Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutien työmaalla valmistaudutaan uusien tieosuuksien käyttöönottoon Vaasassa

Julkaistu 30.9.2013

Ohitustien rakentamisen toisen välitavoitteen mukaisesti Vaasan kaupungin alueelle rakennettuja uusia väyliä otetaan käyttöön syksyllä 2013. Ohikulkutien rakennustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin edelleen myös Mustasaaressa.

Alla on selostus lähiaikojen liikennejärjestelyistä. Karttoja ja kuvia työmaalta on liitteenä.

Vaasan kaupungin alue

E1 Otsontien eritasoliittymä ja E2 Välitien eritasoliittymä:

 • Skanska Infra Oy luovuttaa urakkasopimuksen mukaisesti liikenteen käyttöön valtatien 8 uudet ajoradat kahden eritasoliittymän osuudella tämän ja ensi viikon aikana. Liikenne kulkee Otsontien eritasoliittymän E1 kautta Viertolantielle ja Otsontielle. Välitien eritasoliittymän E2 ramppien kautta kuljetaan Välitielle, valtatielle 8 (Kokkolantie) ja länteen kappakeskusalueen Kivihaantielle. Uudet ajoradat on merkitty liitekarttaan 1 sinisellä.
 • Nykyinen väliaikainen kiertoliittymä Toukolantien ja valtatien 8 risteyksessä poistuu keskiviikkoon 2.10. mennessä. Vaasan kaupunki pääsee tästä johtuen valmistelemaan katuverkolla tehtäviä rakennus- ja liikennevalojärjestelyjä.
 • Toistaiseksi liikenne ohjataan takaisin nykyiselle valtatielle 8 (Kokkolantie) Välitien eritasoliittymän kautta.
 • Vanhan valtatien 8 osuus Viertolantien kiertoliittymä – Välitie pysyy edelleen suljettuna työmaa-alueena.
 • Suljetulla osuudella sallitaan liikenne tonteille Välitien suunnasta sekä Viertolantien kiertoliittymästä Impivaarantielle asti.
 • Kevyen liikenteen yhteydet toimivat rakennusvaiheiden ajan normaalisti niin Otsontiellä kuin valtatien 8 suuntaisesti Mustasaareen päin. Kevytväylät on merkitty liitekarttaan 1 vihreällä viivalla.

Mustasaaren kunnan alue

Bölen alue:

 • Bölentien risteyssillan S6 rakentaminen jatkuu vielä varusteiden ja laitteiden asennuksella. Silta päällystetään yliajettavaan kuntoon syksyn aikana
 • Bölen alueen pintavesien kuivatusjärjestelyt ovat vaatineet paljon suunnittelua ja yhteensovittamisia eri organisaatioiden kesken. Nyt suunnitelmat ovat toteutusvalmiudessa, ja työn etenemisen mahdollisena esteenä ovat vain syksyn säät.
 • Alueella tehdään liikenteen- ja kevyen liikenteen siirtoja vaiheittain. Yleisen liikenteen on tarkoitus siirtyä valtatielle 8 marraskuun 2013 lopussa. Katso Bölen alueen vaihekuvat 1–4.

Bölen ja Karperön välinen alue:

 • Alueen louhinnat ovat vaatineet odottamattoman paljon aikaa. Nyt pintarakenteiden ja putkistojen suunnitelmat ovat kuitenkin valmiina toteutukseen.
 • Valtatie 8 otetaan liikennekäyttöön välillä E2 Välitien eritasoliittymä – E3 Karperön eritasoliittymä marraskuun 2013 lopussa, mikäli olosuhteet ovat suotuisat.

E3 Karperöntien eritasoliittymän alue:

 • Karperöntien suljettu osuus on avattu yleiselle liikenteelle kesällä.
 • Myös kevyt liikenne käyttää uutta risteyssiltaa uuden valtatien ylitykseen.
 • Valtatien 8 ottaminen liikennekäyttöön liittymästä molempiin suuntiin on mahdollista marraskuun 2013 lopussa.

E4 Stormossenin eritasoliittymän alue:

 • Eritasoliittymän itäiset rampit ovat erikoiskuljetusten käytössä.
 • Kokkolantien liikenne kulkee uuden Stormossonin risteyssillan S10 alitse.
 • Silta valmistuu ennen talvea, mutta liikennekäyttöön se otetaan kesällä 2014.
 • Stormossenin kiertopiste jää käyttöön, kunnes eritason rampit otetaan kokonaisuudessaan käyttöön alkukesällä 2014.
 • Alueella säilyy myös työmaaliikenteen liikennevalo-ohjattu risteys, josta maansiirtokalusto ylittää valtatien 8.
   

reaktionapit