Takaisin

Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutien rakentamistyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin Vaasassa ja Mustasaaressa

Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutien rakentamistyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin Vaasassa ja Mustasaaressa

Julkaistu 12.11.2012

Sepänkylän ohikulkutien rakentamistyöt etenevät valtatiellä 8 ja aiheuttavat liikennejärjestelyihin muutoksia. Hankkeessa toteutettavat tie- ja siltarakenteet valmistuvat alkuperäisen aikataulun mukaan.

Loppuvuoden liikennejärjestelyt ovat:

Vaasan kaupungin alue, Kotiranta ja Kivihaka:
 
1. vaihe: marraskuu 2012
  • Viikolla 46 avataan liikenteelle uuden valtatie 8:n toinen ajorata osuudella ToukolantieVälitie. Liikenne kulkee Välitien eritasoliittymän ramppien kautta Välitielle. Liikenne ohjataan takaisin nykyiselle valtatielle Välitien kautta. Välitiellä sillan molemmissa päissä olevat rampit tulevat yleisen ajoneuvoliikenteen käyttöön.
  • Samalla suljetaan nykyisen valtatie 8:n osuus väliltä ViertolantieVälitie Viertolantien kiertoliittymän rakentamista varten. Suljetulla osuudella sallitaan liikenne tonteille.
  • Kevyen liikenteen yhteydet toimivat rakennusvaiheiden ajan normaalisti niin Otsontiellä kuin valtatie 8:n suuntaisesti Mustasaareen päin. Katso liitekartta 1.
2. vaihe: joulukuu 2012
  • Viikolla 50 avataan Viertolantie sekä Otsontie ajoneuvoliikenteelle. Ramppi valtatie 8:lta alas Viertolantielle ja ramppi Otsontieltä ylös valtatie 8:lle Vaasan suuntaan ovat työn alla ja suljettuna talven ajan. Katso karttaliite 2.
  • Toukolantien sekä Toukolantien työnaikaisen kiertoliittymän käyttö jatkuu.
Talvea varten on lisätty hoitokalustoa, jotta talvihoito saadaan toimimaan muuttuneista liikennejärjestelyistä huolimatta.

reaktionapit