Takaisin

Valtatie 6 Joensuun kehätien parantaminen: Hankkeen työllisyysvaikutukset

Valtatie 6 Joensuun kehätien parantaminen: Hankkeen työllisyysvaikutukset

Julkaistu 21.1.2013

Valtatien 6 Joensuun kehätien parantamishankkeen pääurakan toteuttaminen työllisti vuoden 2012 aikana noin 40 henkilötyövuoden verran. Työllistetyistä Itä-Suomen alueella asui 95 %. Pohjois-Karjalan maakunnan osuus työllistetyistä oli 76 %, Pohjois-Savon 12 %, Etelä-Savon 2 % ja Kainuun 5 %. Muut olivat tasaisesti eri puolelta Suomea.

Maaliskuussa 2010 alkanut Joensuun kehätien urakka on tähän mennessä työllistänyt yhteensä noin 200 henkilötyövuoden verran. Itäsuomalaisten osuus on koko ajan kasvanut. Hankkeen alussa vuonna 2010 osuus oli 82 %, vuonna 2011 90 % ja nyt 95 %. Keskiarvo on näin ollen 88 %.

Kehätien jatkohankkeen välin Reijola–Repokallio parantaminen työllisti viime vuonna noin 10 henkilötyövuoden verran. Laajennuksen kokonaistyöllisyysvaikutus tulee olemaan noin 50 henkilötyövuotta.

Tiehankkeen välillinen työllisyysvaikutus on noin kaksinkertainen verrattuna siihen, mitä työmaa suoraan työllistää. Hanke työllistää muun muassa betonitehtaissa, puunhankinnassa, soranajossa, ruokapalveluissa, terästuotannossa ja laitetehtaissa. Joensuun kehätiehankkeen toteuttaminen tulee näin ollen työllistämään kokonaisuudessaan noin 750 henkilötyövuoden verran.


reaktionapit