Takaisin

Valtatie 5 Päiväranta–Vuorela: Telematiikkaurakka alkaa

Valtatie 5 Päiväranta–Vuorela: Telematiikkaurakka alkaa

Julkaistu 15.4.2013

Liikennevirasto ja Celer Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen telemaattisen liikenteenohjausjärjestelmän rakentamisesta Päiväranta–Vuorela-hankkeessa. Allekirjoitetun urakkasopimuksen arvo on kokonaisuudessaan noin 1,6 miljoonaa euroa.

Urakka sisältää vaihtuvien liikenneopasteiden sekä niihin liittyvien ohjaus- ja seurantalaitteiden ja sähkö- ja tietoliikenneverkon rakentamisen valtatielle 5 Kellolahden ja Rissalan eritasoliittymien väliselle tieosuudelle. Urakka toteutetaan käyttäen uusinta opastetekniikkaa ja teknisiä järjestelmiä. Järjestelmä ohjaa liikennenopeutta kelin ja liikennemäärän mukaan.

Urakan toteuttaminen aiheuttaa jossakin määrin liikennejärjestelyjä. Liikennehaitan minimoimiseksi telemaatikkatyöt sovitetaan yhteen TYL Kalsiumin töiden kanssa ja osa töistä tehdään ilta- ja yöaikaan, jolloin liikennemäärät ovat pienimmillään. Rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2013 ja urakka valmistuu vaiheittain vuoden 2014 aikana.

Telematiikan tavoitteena on osaltaan parantaa liikenteen sujuvuutta ja lisätään tienkäyttäjien turvallisuutta.


reaktionapit