Hyppää sisältöön

Valtatie 4:n liikenne välillä Toivakan Viisarimäki–Jyväskylän Kanavuori kiertotielle 6.-13.6.

Julkaistu 31.5.2011

Liikenne siirretään pintarakenteiden ja kaiteiden korjaustöiden sekä ahtaiden paikkojen viimeistelytöiden takia pois uudelta tieltä ajaksi 6. kesäkuuta klo 6–13. kesäkuuta klo 6.  Näin työt saadaan tehdyksi turvallisesti eivätkä järjestelyt kohtuuttomasti hidasta matkantekoa.


Rinnakkaistienä toimivalla Toivakka–Vaajakoski -seututiellä 644 nopeusrajoitus on 80 km tunnissa, joten vaikutus liikenteen sujuvuuteen on vähäinen.

Valtatie 4:n parantaminen Heinolan Lusin ja Jyväskylän Vaajakosken välillä on edennyt suunnitelmien mukaisesti vaiheeseen, jossa tehdään viimeistelytöitä keskikaideosuuk-silla ahtaissa paikoissa.

Koko hanke valmistuu syksyllä 2011 rakenteilla olevien urakoiden Joutsa–Toivakka (Destia Oy) ja Toivakka–Vaajakoski (TYL Valtatie 4) osalta. Urakkasopimusten mukaan kaikkien töiden tulee olla tehtynä 30.10.2011.

Uusi yhteys Toivakan Viisarimäen ja Jyväskylän Kanavuoren välillä on ollut käytössä joulukuusta 2010. Viisarimäen ja Oravasaaren välinen 10 km osuuden oli urakkasopimuksen mukaan määrä valmistua liikenteelle vasta syksyllä, mutta työt etenivät niin hyvin, että liikenne voitiin rajoituksin päästää osuudelle jo viime joulukuussa. Talven vuoksi osa keskikaide- ja päällystystöistä jäi tuolloin tekemättä.

Päällystystöitä tehdään myös Joutsan ja Toivakan välisellä osuudella lähes kahden kuukauden ajan noin 30 km:n matkalla. Lisäksi liikennettä haittaavat kesällä Joutsan Karimäen risteyssillan ja Leivonmäen alikulkusillan rakennustyöt aina elokuun loppuun asti.

Lisäksi tiehankkeella viimeistellään tieympäristöä, rakennetaan riista- ja suoja-aitoja sekä tehdään yksityistiejärjestelyt.

Vuonna 2007 alkaneessa Lusi–Vaajakoski-hankkeessa on yhteensä 110 km:n matkalla valmistunut 30 km uutta tielinjaa ja parannettu noin 50 vanhaa tietä. Ohituskaistoja on rakennettu yhteensä 20, joista kokonaan uusia keskikaiteellisia on 18.  Siltoja on tähän mennessä valmistunut 31 ja tänä kesänä valmistuu vielä kaksi siltaa Joutsaan.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.