null
null Valtaosa matkustajista on tyytyväisiä Liikenneviraston tuottamaan rautatieliikenteen matkustajainformaatioon

Valtaosa matkustajista on tyytyväisiä Liikenneviraston tuottamaan rautatieliikenteen matkustajainformaatioon

Julkaistu 19.12.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto teetti matkustajainformaatiotutkimuksen alkusyksystä. Noin 900 matkustajaa vastasi kyselyyn joko henkilökohtaisesti haastateltuna tai internetin kautta. Lähes 80 prosenttia vastaajista oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä matkustajainformaation tällä hetkellä.

Kuvassa Helsingin päärautatieaseman päänäytöt

Mutta vaikka suurin osa vastaajista olikin tyytyväisiä nykyiseen palveluun, kehittämiskohteitakin löytyi. Niistä tärkeimmiksi tunnistettiin sähköiset näytöt sekä mobiilisovellukset. Erityisesti alle 35-vuotiaiden joukossa mobiilisovelluksien kehittäminen nousi selkeästi yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista.

Myös asemien turvallisuus, asema-alueen viihtyisyys sekä opastamisen selkeys koettiin tarpeellisiksi. Näistä turvallisuus korostui yli 75-vuotiaiden vastauksissa ja opastamisen selkeys yli 55-vuotiaiden palautteessa.

Opasteista eniten käytetään rautatieasemien aikataulunäyttöjä sekä laiturialueiden näyttöjä. Toiseksi tärkeimpinä pidettiin mobiili- ja verkkosivuilta löytyvää opastusta. Näytöt ja niiden luettavuus koetaan hyviksi, mutta niiden sijoitteluun matkustajat toivoivat kiinnitettävän huomiota.

"Vain alle viidesosa vastaajista valitsi kuulutukset kolmen eniten käyttämänsä opasteen joukkoon. Kuulutusten merkitys korostui vain poikkeustilanteissa", kertoo ylitarkastaja Kimmo Turunen Liikennevirastosta ja jatkaa: "Myös Liikenneviraston nettisivuilta tietoja haetaan vähän. Sen sijaan noin 65 % kaikista vastaajista käyttää jotakin sovellusta jokaisen tai lähes jokaisen matkan yhteydessä. Alle 35-vuotiaiden joukossa sovelluksia käyttävien vastaajien määrä nousee melkein 80 prosenttiin".

Ensi vuonna matkustajainformaatiota tuottaa kolme toimijaa

Liikennevirasto on koko olemassaoloaikansa vastannut matkustajainformaatiosta laiturialueilla ja rautatieasemilla, mutta silti lähes puolet vastaajista otaksuu informoinnin kuuluvan VR:n vastuulle. Ensi vuonna vastuu jakautuu kahtia eli tammikuun alusta Väyläksi muuttuva Liikennevirasto vastaa vain kiinteästä matkustajainformaatiosta (laituriopasteet eli raidenumerot, aseman nimikyltit sekä suuntaopasteet) ja dynaamisesta matkustajainformaatiosta (aikataulunäytöt) vastaa niin ikään 1.1.2019 perustettavan Traffic Management Finland Oy:n tytäryhtiö Finrail Oy. Sen sijaan junien sisällä annettava informaatio on liikenteenhallinnon muutoksen jälkeenkin edelleen VR:n vastuulla.

"Huolimatta siitä, että toimijoita on monta, matkustajille tuotetaan jatkossakin laadukasta matkustajainformaatiota", Turunen lupaa.

Liikenneviraston tilaaman tutkimuksen toteutti Ramboll Finland Oy yhteistyössä Ananas, Bananas & Cucumber Creative Oy:n sekä Etnografinen tutkimustoimisto Kenno Oy:n kanssa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Kimmo Turunen, p. 029 534 3873,

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2018 -raportti