null
null Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tekee tuloaan

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tekee tuloaan

Julkaistu 11.04.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan tulevalla hallituskaudella vuosille 2020–2031.

Suomi tarvitsee koko maan kattavan ja toimivan liikennejärjestelmän. Liikennejärjestelmä muodostuu henkilö- ja tavaraliikenteen, infrastruktuurin, liikenteen ohjauksen sekä palveluiden ja tiedon yhteentoimivasta kokonaisuudesta. Liikennejärjestelmää tuleekin tarkastella kaikkien kulkumuotojen näkökulmasta kokonaisuutena yhteen sovittaen, sillä matkojen ja kuljetusten toimivuus saavutetaan eri liikennemuotojen yhteistyöllä.

Valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjanneen parlamentaarisen työryhmän linjauksen mukaan ympäri maan ei pystytä tarjoamaan tasapuolisesti yhdenmukaista palvelutasoa, mutta on varmistettava, että eri alueet ovat saavutettavissa kohtuullisessa ajassa jollain kulkumuodolla. Kaupungistumisen myötä Suomen aluerakenne muuttuu ja kaupunkiseutujen väliset sujuvat yhteydet on turvattava. Lisäksi tulevaisuudessa on entistä laajemmin mahdollistettava julkisen liikenteen varaan rakentuva asutus.

Liikennejärjestelmää suunnitellaan valtion ja alueiden yhteistyönä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien ja kaupunkiseutujen kumppanina ja suunnitelman laadinnassa aivan keskeistä on alueiden ja valtion vuoropuhelu. Erittäin tärkeää tässä työssä on myös vuorovaikutus ja yhteistyö suoraan asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Alueellisten ELY-keskusten tehtävänä on tuoda valtakunnalliset linjaukset alueiden liikennejärjestelmätyöhön. 

Pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen

Olemme Suomessa nyt ensimmäistä kertaa käynnistämässä valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Odotukset sen suhteen ovat korkealla, sillä suunnitelman tavoitteena on varmistaa Suomen liikennejärjestelmän kilpailukyky sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus pitkällä aikavälillä. Suunnitelmalta haetaan erityisesti pitkäjänteisyyttä, ennakoitavuutta ja riittävää rahoitustasoa koko Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen yli hallituskausien. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma luo edellytyksiä väyläomaisuuden kustannustehokkaalle hallinnalle, oikein mitoitetulle, ajoitetulle ja kohdennetulle investointien suunnittelulle ja rakentamisen hankinnoille. Pitkäjänteisyys luo toimintaympäristöön vakautta niin väyliä käyttäville asiakkaille kuin Väylän palveluntuottajillekin.


Kari Wihlman
pääjohtaja
@KWihlman