Hyppää sisältöön

Väliraportissa uutta tietoa Helsinki–Pasila-välin ratakapasiteetista

Julkaistu 17.6.2022

Helsinki–Pasila-välin ja Helsingin ratapihan ratakapasiteetin riittävyyttä on selvitetty tilanteessa, jossa Lentorata, Suomi-rata ja Turun tunnin juna -hankkeet olisi jo rakennettu, ja Helsinkiin suuntautuva junamäärä on merkittävästi kasvanut. Väyläviraston ja HSL:n tilaaman selvityksen väliraportti on nyt valmistunut, ja lopullinen raportti julkaistaan ensi syksyn aikana.

Helsingin ja Pasilan alueen rautatiejärjestelmän toimivuuden varmistaminen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä on edellytys koko Suomen junaliikenteen kehittämiselle. Selvityksessä on etsitty vastauksia kahteen keskeiseen kysymykseen:

  •  Minkälaista ja kuinka paljon rautatieliikennettä Helsinki–Pasila-välille enimmillään ennustetaan eri tulevaisuuden skenaarioissa, ja
  • Millaisia infraratkaisuja näiden skenaarioiden liikenteen mahdollistaminen rataosalta vähintään vaatii.

Työssä on käytetty lähtökohtana uusimman teknologian mahdollistamia hyötyjä. Moderni radiopohjainen junakulunvalvonta ja vanhan, jo elinkaarensa päässä olevan lähijunakaluston korvaaminen sekä uudet lähijunaliikenteen varikot, jotka vapauttavat Ilmalan varikon ja Helsingin väliset huoltoraiteet linjaliikenteen käyttöön, on tehtävä joka tapauksessa. Päätöksiä näistä edellytysinvestoinneista ei vielä ole, ja nyt tehty selvitys osaltaan tukee päätöksentekoa.

Väliraportin johtopäätöksenä Helsinki–Pasila-välin ja Helsingin ratapihan kapasiteetin varmistaminen edellyttää edellisten lisäksi yksittäisiä vaihdemuutoksia ja geometriamuutoksia nykyisellä Helsingin ja Pasilan rautatiealueella. Kuvatun toimenpidepaketin jälkeen rataverkon pullonkaula ei ole Helsinki–Pasila-välillä eikä Helsingin ratapihalla silloinkaan, kun Lentorata, Suomirata ja Turun tunnin juna olisi jo rakennettu. Toimenpidepaketilla kasvavat junamäärät pystyttäisiin hoitamaan vaikka  Pisararataa ei rakennettaisi. 

Helsinki–Pasila kapasiteettiselvitys, väliraportti, 6/2022 (pdf) (21.6.2022)

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Kaisa Kauhanen, Väylävirasto, [email protected], p. 0295 34 3368
Johtaja Sini Puntanen, HSL, [email protected] , p. 040 5013362

Lisätty väliraportti 21.6.2022.