null
null Vainikkalan ratapihan parantaminen etenee aikataulussa

Vainikkalan ratapihan parantaminen etenee aikataulussa

Julkaistu 26.06.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto parantaa Vainikkalan ratapihan toiminnallisuutta ja Luumäki-Vainikkala rataosuuden välityskykyä pidentämällä ja rakentamalla uusia raiteita, lisäsuojastamalla rataosuuden sekä uusimalla asetinlaitteita. Valmista tulee marraskuussa 2018.

”Tarvetta parantamiselle on, sillä rajaliikenteen häiriötilanteissa junamäärät saattavat olla ajoittain aikataulunmukaista määrää suurempia. Tästä aiheutuu välityskykyongelmia sekä liikennepaikalla että liikennepaikkojen välillä ja häiriöt heijastuvat koko Kaakkois-Suomen tavaraliikenteeseen", kertoo hankkeen projektipäällikkö Sakari Nieminen Liikennevirastosta.

Ensimmäisessä eli meneillään olevassa vaiheessa uusitaan Vainikkalan turvalaitejärjestelmät sisä-ja ulkolaitteineen sekä kaapelointi ja kaapelireitit. Lisäksi Vainikkalaan rakennetaan uusi laitetila. Myöhemmin toteutettavassa toisessa vaiheessa pidennetään Vainikkalan aseman tuloraiteita.

”Näillä parannuksilla saamme huomattavat säästöt liikennöinti- ja vaihtotyökustannuksissa. Lisäksi asetinlaitteen uusimisella saavutetaan monenlaisia etuja. Liikennepaikka voidaan esimerkiksi liittää kauko-ohjaukseen. Tulevaisuudessa Vainikkalassa liikennöivien yritysten lukumäärä kasvaa nykyisestään. Uusimalla asetinlaitteen, ratapihan toiminnallisuutta voidaan myös kehittää entistä helpommin, mikä puolestaan mahdollistaa joustavamman raidekapasiteetin jaon eri yrityksille”, kertoo Nieminen. 

Vainikkala toimii kansainvälisen henkilöliikenteen pysähdys-ja rajanylityspaikkana sekä tavaraliikenteen rajanylityspaikan ratapihana. Tämän hetkinen suuri vaihtotyötarve aiheutuu Suomeen tulevien junien lyhentämisestä ja Venäjälle lähtevien pidentämisestä. 

LVM myönsi tähän hankkeeseen korjausvelkarahoitusta 28 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen kustannukset ovat 26 miljoonaa euroa ja koko hankkeen arvo on 40 miljoonaa euroa. Hankkeen ensimmäinen vaihe aloitettiin syksyllä 2016 ja se valmistuu vuoden 2018 aikana. Toinen vaihe käynnistyy turvalaitoksen valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Sakari Nieminen, p. 029 534 3825, [email protected]