null
null Vaaroille alttiina joka päivä? Vuoden 2015 turvallisuuspoikkeamien tietoisku

Vaaroille alttiina joka päivä? Vuoden 2015 turvallisuuspoikkeamien tietoisku

Julkaistu 09.12.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Vuosittain työmailla sattuu useita tapaturmia ja vaaratilanteita. Tähän tietoiskuun on koottu tietoa vuoden 2015 turvallisuuspoikkeamista ja ehdotuksia siitä, miten voisimme parantaa väylähankkeiden työmaiden turvallisuutta.

Turvallisuuspoikkeamatietoa kerätään kaikilla Liikenneviraston väylähankkeilla ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeilla. Tämä hankkeille suunnattu tietoisku pohjautuu vuoden 2015 aikana lokakuuhun mennessä palautettuihin tietoihin.

Tapaturmia ja vaaratilanteita sattuu työmaalla liikkuessa

 • Epätasaisessa maastossa kulkeminen (raidesepeli, montut)
 • Kompastuminen esteisiin, kuten maassa lojuviin esineisiin tai lumipaakkuihin
 • Liukastuminen. Näistä voi seurata mm. nyrjähdyksiä, venähdyksiä ja murtumia. Vuonna 2015 seurauksena on ollut pitkiä poissaoloja, pisimmillään yli 30 sairauspoissaolopäivää.

Mitä voimme tehdä?

 • Huolehdi, että sinulla on asianmukaiset turvakengät.
 • Muista, että työmaan siisteys on jokaisen vastuulla.
 • Tiedota tai korjaa, jos havaitset puutteita/epäkohtia kulkureiteillä ja työympäristössäsi.
 • Järjestä työkohteeseen riittävä valaistus.
 • Valitse turvallinen kulkureitti, älä välttämättä lyhintä.

Kuormien lastaaminen ja purkaminen ovat vaarallisia työvaiheita

 • Taakkojen alle tai väliin jääminen
 • Esineiden osuminen esim. kasvoihin
 • Ruhjeet, haavat ja päähän kohdistuneet vammat
 • Sormien jääminen puristuksiin. Vuonna 2015 on aiheutunut pitkiä poissaoloja, pisimmillään yli kahden viikon sairauspoissaolo.

Mitä voimme tehdä?

 • Huomioi, että vaativat nostot ja henkilönostot tulee suunnitella.
 • Pysähdy hetkeksi miettimään työvaiheen turvallista toteutusta.
 • Tiedosta, että vaarallisiin työtehtäviin turtuu, jolloin työn vaarat voi unohtua.
 • Valitse oikeanlaiset nostoapuvälineet.
 • Valitse työvaatetus, kuten hanskat, tehtävän työvaiheen mukaan.

Tiellä työskenneltäessä ollaan jatkuvasti alttiina liikenteen aiheuttamille vaaroille

 • Peräänajot tiellä kunnossapitotyötä tekeviin ajoneuvoihin
 • Peräänajot törmäysvaimentimella (TMA) varustettuihin suoja-ajoneuvoihin
 • Törmääminen työmaan sulku- ja varoituslaitteisiin. Vuonna 2015 törmäyksistä on aiheutunut lähinnä omaisuusvahinkoja, mutta henkilövahinkojen vaara on ollut olemassa. TMA-laitteen avulla on säästetty useita ihmishenkiä tänäkin vuonna.

Mitä voimme tehdä?

 • Huolehdi työkoneiden havaittavuudesta (varoitusvalot, varoitusmerkinnät ja koneiden puhtaus).
 • Puhdista sulku- ja varoituslaitteet säännöllisesti ja tarkista niiden varoitusvalaisimien kunto.
 • Pohdi, onko tarpeen käyttää TMA:ta myös silloin, kun sitä ei erikseen vaadita. Huomioi vaatimuksen kiristyminen vuoden 2016 alusta.
 • Varmista, että työmaan liikennejärjestelyt ovat selkeät.

Työmaa aiheuttaa vaaratilanteita rautatieliikenteessä

 • Radalla tai sen välittömässä läheisyydessä (RSU:ssa eli ratatyön suoja- ulottumassa) työskennellään ilman lupaa ratatyöhön.
 • Työn toteuttaja ei tiedosta, mihin töihin tarvitaan ratatyölupa.
 • Ratatyöalueen rajan ylittäminen epähuomiossa tai tiedostamatta, esim. aurausta tehtäessä, työvaiheen päättyessä tai kiskojen liukkaudesta johtuen.

Mitä voimme tehdä?

 • Osallistu työmaan perehdytykseen.
 • Pidä tarvittavat pätevyydet voimassa käymällä koulutuksissa.
 • Kysy, jos sinulle on epäselvää tarvitsetko luvan ratatyöhön vai et.
 • Muista kommunikoida selkeästi ja määrämuotoisesti liikenteenohjauksen kanssa.
 • Suunnittele etukäteen tulevat työtehtävät. Varaa riittävä työrako ja jätä riittävän pitkät varoetäisyydet turvalaitteisiin.
Pysähdy ja mieti aina ennen kuin ryhdyt työhön!

Havaintojen tekeminen on tärkeää

Jokaisen työntekijän havainnoilla on merkitystä. Kerättyä turvallisuuspoikkeamatietoa, niin työtapaturmista, onnettomuuksista kuin vaaratilanteistakin, käytetään turvallisuustoimenpiteiden valinnassa ja kohdentamisessa sekä suunnittelussa, jotta jatkossa voitaisiin varmistaa entistä paremmin työntekijöiden ja liikenteen turvallisuus sekä huomioida samalla ympäristöön ja muihin liikkujiin kohdistuvat vaikutukset.

Vuoden 2016 alussa otetaan käyttöön TURI-järjestelmän turvallisuuspoikkeamienhallintaosio. TURI on Liikenneviraston turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmä, joka toimii www-selaimella. TURI helpottaa turvallisuuspoikkeamatiedon ilmoittamista ja vähentää yksittäisten lomakkeiden täyttöä. TURI:n myötä mahdollistetaan täsmällinen ja entistä nopeampi tiedon liikkuminen.

Lisätietoa

Vuoden 2015 turvallisuuspoikkeamien tietoiskun voit ladata tästä pdf-muodossa.

Turvallisuuspoikkeamien vuosiyhteenvedot löytyvät Liikenneviraston verkkosivuilta.

Yhteystiedot Liikennevirastossa

 

Marko Tuominen
Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö
Liikenne- ja työturvallisuusyksikkö
029 534 3981

Risto Lappalainen
Työturvallisuuspäällikkö
Liikenne- ja työturvallisuusyksikkö
029 534 3966

Mervi Kulha
Turvallisuusasiantuntija
Liikenne- ja työturvallisuusyksikkö
029 534 3393

Elina Keränen
Projekti-insinööri
Hankehallintayksikkö
029 534 3637