Takaisin

Vaalimainosten sijoittamisen ohje uusittu – lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin

Vaalimainosten sijoittamisen ohje uusittu – lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin

Julkaistu 27.2.2017

Vaalimainosten sijoittamisessa liikenneväylän varteen tulee noudattaa Liikenneviraston ohjeita, jotka on päivitetty tänä keväänä. Tässä vastauksia vaalimainosten pystyttäjiä askarruttaviin kysymyksiin.

$mainPictureAltText.data

Mistä löydän ohjeen, jossa kerrotaan vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylän varteen?
Uuden ohjeen voit ladata tästä. Ohje tuli voimaan 17.2.2017. Ohjeesta on saatavilla myös ruotsinkielinen versio.

Pitääkö vaalimainoksen sijoittamisesta tehdä ilmoitus tieviranomaisille?
Ei tarvitse. Tilapäisen vaalimainoksen saa ohjeitamme noudattaen asettaa liikenneväylän varteen ilman ilmoitusta.

Milloin vaalimainoksen saa pystyttää? Ja milloin se tulee ottaa pois?
Tilapäisen vaalimainoksen, josta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, saa pystyttää aikaisintaan kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää. Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017, eli vaalimainokset saa pystyttää aikaisintaan torstaina 9.3.2017.

Vaalimainokset on otettava pois viimeistään viikon kuluttua tilaisuudesta. Kuntavaaleissa tämä tarkoittaa, että mainokset on otettava pois viimeistään sunnuntaina 16.4.2017.

Onko vaalimainoksen koolle tai väreille rajoituksia?
Tiealueella oleva vaalimainos ei saa kooltaan ylittää kansainvälistä julistekokoa, joka on 80 x 120 cm. Maisemaseikoista ja liikenneturvallisuussyistä johtuen vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikenne- tai tiemerkiksi.

Minne voin sijoittaa vaalimainoksen?
Sopivia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä. Vaalimainokset tulee sijoittaa siten, että mainoksen tienpuoleinen reuna on vähintään 1 metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.

Miten pystytän vaalimainoksen turvallisesti?
Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tilapäiset vaalimainokset tulee aina asettaa paikalleen siten, että liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä. Varsinkin päätien reunassa vaalimainosten asettaminen ja huoltaminen tulee aina tapahtua jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylän tai sivutien suunnasta.

Mainosten pystyttäjien on hyvä käyttää heijastinliiviä tai muuta näkyvää vaatetusta liikennealueella liikkuessaan. Mainosten pystyttäminen ei anna oikeutta ajaa, pysäyttää tai pysäköidä työssä käytettävää ajoneuvoa säännösten vastaisesti.

Saako vaalimainoksia sijoittaa kaikille maanteille?
Ei saa. Vaalimainosta EI saa sijoittaa:

 • Moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen
 • Pääkaupunkiseudun kehäteiden (Kehä I, II ja III) varteen
 • Hämeenlinnanväylän (vt 3) tai Hakamäentien (mt 100) varteen

Mille alueille vaalimainoksia EI saa sijoittaa?
Vaalimainosta EI saa sijoittaa seuraaville alueille:

 • Liikennemerkkeihin, muihin liikenteen ohjauslaitteisiin tai tiekaiteisiin
 • Ajoratojen välisille erotuskaistoille eikä liikennekorokkeisiin
 • Liittymäalueelle, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen maantien tai kadun liittymästä
 • 30 metriä lähemmäksi liikennemerkkiä tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h
 • Maantie- ja rautatiesilloille tai niiden rakenteisiin
 • Rautatiealueelle
 • Sellaiseen paikkaan, jossa mainokset voivat aiheuttaa näkemäesteitä
 • Tarkemmat tiedot vaalimainosten sijoittamisen rajoituksista löytyvät Liikenneviraston ohjeesta.

Mistä tietää mikä on maantietä ja mikä on katua?
Tienumerokartassa näkyvät kaikki maantiet. 

Mitä tapahtuu vaalimainokselle, joka on määräysten vastainen / se on pysytetty väärään paikkaan?
Vaalimainos voidaan poistaa maantien varresta, mikäli se on pystytetty Liikenneviraston ohjeiden vastaisesti tai se aiheuttaa vaaraa liikenteelle. ELY-keskukset vahtivat alueillaan ohjeiden noudattamista ja poistavat tarvittaessa väärin sijoitetut vaalimainokset.

Maantien varresta poistettu vaalimainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen siten, että mainoksen omistaja voi sen halutessaan noutaa. ELY-keskus ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan ennen mainosten poistamista tulevasta toimenpiteestä mainoksen pystyttäjälle tai ehdokkaalle.

Lisätietoa

Ohje vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylien varsille