Hyppää sisältöön

Vaalimainokset maanteiden varsilla: ohjeita mainosten pystyttäjille

Julkaistu 25.02.2019

Eduskuntavaalimainoksia saa pystyttää maanteiden varsille 14.3.2019 alkaen. Vaalimainosten sijoittamisessa on monia rajoituksia, ja siksi ennen mainoksen pystyttämistä kannattaa perehtyä ohjeisiin.

YLEISTÄ JA AIKATAULU

Mistä löydän ohjeen, jossa kerrotaan vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylän varteen?

Voit ladata ohjeen tästä. Ohjeesta on saatavilla myös ruotsinkielinen versio. Kunnilla on asiasta omia ohjeitaan, joita on niiden alueilla noudatettava.

Pitääkö vaalimainoksen sijoittamisesta tehdä ilmoitus viranomaisille?

Ei tarvitse. Tilapäisen vaalimainoksen saa ohjeitamme noudattaen asettaa maantien varteen ilman ilmoitusta. Huomaathan, että sijoittelussa on tiettyjä rajoituksia.

Milloin vaalimainoksen saa pystyttää? Ja milloin se tulee ottaa pois?

Tilapäisen vaalimainoksen, josta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, saa pystyttää aikaisintaan kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää. Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Tämä tarkoittaa, että vaalimainokset saa pystyttää aikaisintaan torstaina 14.3.2019.

Vaalimainokset on otettava pois viimeistään viikon kuluttua tilaisuudesta. Eduskuntavaaleissa tämä tarkoittaa, että mainokset on otettava pois viimeistään sunnuntaina 21.4.2019.

RAJOITUKSET

Saako vaalimainoksia sijoittaa kaikille maanteille?

Ei saa. Vaalimainosta EI saa sijoittaa:

  • Moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen
  • Pääkaupunkiseudulla kehäteiden (Kehä I, II ja III), Hämeenlinnanväylän (vt 3) tai Hakamäentien (mt 100) varteen

Mille alueille vaalimainoksia EI saa sijoittaa?

Vaalimainosta EI saa sijoittaa seuraaville alueille:

  • Liikennemerkkeihin, muihin liikenteen ohjauslaitteisiin tai tiekaiteisiin
  • Ajoratojen välisille erotuskaistoille eikä liikennekorokkeisiin
  • Liittymäalueelle, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen maantien tai kadun liittymästä
  • 30 metriä lähemmäksi liikennemerkkiä tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h
  • Maantie- ja rautatiesilloille tai niiden rakenteisiin
  • Rautatiealueelle
  • Sellaiseen paikkaan, jossa mainokset voivat aiheuttaa näkemäesteitä
  • Tarkemmat tiedot vaalimainosten sijoittamisen rajoituksista löytyvät ohjeesta.

Onko vaalimainoksen koolle tai väreille rajoituksia?

Tiealueella oleva vaalimainos ei saa kooltaan ylittää kansainvälistä julistekokoa, joka on 80 x 120 cm. Maisemaseikoista ja liikenneturvallisuussyistä johtuen vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikenne- tai tiemerkiksi.

VINKKEJÄ VAALIMAINOKSEN SIJOITTAMISEEN

Minne voin sijoittaa vaalimainoksen?

Sopivia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä. Vaalimainokset tulee sijoittaa siten, että mainoksen tienpuoleinen reuna on vähintään 1 metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.

Miten pystytän vaalimainoksen turvallisesti?

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tilapäiset vaalimainokset tulee aina asettaa paikalleen siten, että liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä. Varsinkin päätien reunassa vaalimainosten asettaminen ja huoltaminen tulee aina tapahtua jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylän tai sivutien suunnasta.

Mainosten pystyttäjien on hyvä käyttää heijastinliiviä tai muuta näkyvää vaatetusta liikennealueella liikkuessaan. Mainosten pystyttäminen ei anna oikeutta ajaa, pysäyttää tai pysäköidä työssä käytettävää ajoneuvoa säännösten vastaisesti.

Mitä tapahtuu vaalimainokselle, joka on määräysten vastainen / pystytetty väärään paikkaan?

Vaalimainos voidaan poistaa maantien varresta, mikäli se on pystytetty ohjeiden vastaisesti tai se aiheuttaa vaaraa liikenteelle. ELY-keskukset valvovat alueillaan ohjeiden noudattamista ja poistavat tarvittaessa väärin sijoitetut vaalimainokset. ELY-keskuksilta voi kysyä epäselvissä tilanteissa mainosten sijoittamisesta ja niiden poistoista.

Maantien varresta poistettu vaalimainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen siten, että mainoksen omistaja voi sen halutessaan noutaa. ELY-keskus ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan ennen mainosten poistamista tulevasta toimenpiteestä mainoksen pystyttäjälle tai ehdokkaalle.

Lisätietoa ja kysymykset

Ohje vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylien varsille

Liikenteen asiakaspalvelu, ELY-keskus:
https://palautevayla.fi/aspa

liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
0295 020 600 asiakaspalvelu ma–pe klo 9–16, neuvonta ja palautteet (pvm/mpm)

0295 020 601 kundservice mån–fre kl. 9–16

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.