Hyppää sisältöön

Uusilla raportointisovelluksilla mullistetaan rataverkon kunnossapito

Julkaistu 10.10.2019

Väylän kehittämillä rataverkon kunnossapito- ja ylläpitojärjestelmillä parannetaan kunnossapitotoimien ajoittamista ja vähennetään kustannuksia. Lisäksi rataverkon kunnosta saadaan aiempaa paljon parempi kuva. Urakoitsijoiden raportointiin tarjotaan mobiilisovellukset.

Ratainfratietojen hallintajärjestelmän avulla saadaan valmiudet fyysisen rataomaisuuden elinkaaren hallintaan. Järjestelmän kolme pääsovellusta ovat ratakohteiden hallintasovellus (RATKO), kunnossapidon sovellus (RAIKU) ja ylläpidon ohjelmointisovellus (RYHTI). Sovelluksilla on jo noin 850 käyttäjää radan kunnossapidossa eri puolilla Suomea.

”Nämä sovellukset tuovat aivan uudenlaisia näkymiä tulevaisuuden omaisuudenhallintaan. Meillä on jatkossa käytössä mm. ratainfratiedon rekisteri, jonka tietosisältöä voidaan helposti hyödyntää keinoälyn ja analytiikan sovelluksissa esimerkiksi erilaisten automaattisten ennusteiden ja analyysien tekemiseksi. Väylän, eli rataverkon haltijan, näkökulmasta tämä on mullistavaa”, tiivistää kehittämispäällikkö Ari-Pekka Manninen Väylästä.

Ajantasainen tieto rataverkosta yhdessä paikassa

Ratakohteiden hallintasovellus RATKO tuottaa näkymän fyysisiin ratakohteisiin omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon tarpeiden näkökulmasta. RATKO toimii ratainfrastruktuuriin liittyvän tiedon pääasiallisena tietovarastona, minkä lisäksi se vaihtaa tietoja eri viraston sisäisten ja sidosryhmien kehittämien järjestelmien kanssa. Rajapintojen kautta voidaan hakea muuttuneita ratainfratietoja eri järjestelmiin kuten Finrailin Trakediaan liikenteenohjauksen käyttöön.

Uuden sovelluksen avulla on onnistuttu tuomaan yhteen hyvin hajallaan olleita ja hallinnoituja tietoja Väylän hallintaan. Tiedot ovat myös aiempaa käytettävämmässä muodossa. Niitä pystytään havainnollistamaan kartalla, mikä helpottaa tietojen hyödyntämistä ja ylläpitoa. 

Kunnossapidon toimenpiteet kirjataan reaaliajassa

Ratakohteiden kunnossapidon toimenpiteiden raportointi ja seuranta tehostuu tulevina vuosina huomattavasti. RAIKU-sovellukseen on tarkoitus kirjata kaikkien ratakohteiden osalta kaikki huomiot ja viat sekä tehdyt tarkastukset ja toimenpiteet. Kunnossapidon kirjauksia voi tehdä jo tällä hetkellä useille ominaisuuslajeille. Kirjaukset hoituvat tarvittaessa myös mobiilisovelluksella.

Sovellus on käytössä kaikilla radan kunnossapidon alueilla. Nyt on viimein saatu yhtenäinen ratojen kuntotiedon hallintajärjestelmä Väylän, valvontaorganisaation ja urakoitsijoiden sekä sidosryhmien käyttöön. 

Kunnossapidon suunnittelu helpottuu

Kolmas sovellus, RYHTI, auttaa tekemään ratakohteiden ylläpidon keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelua ja toimeenpanoa. Sen avulla voidaan kerätä keskitetysti ratakohteiden toimenpide-ehdotuksia ja huomioida ne ylläpidon ohjelmoinnissa. Toimenpiteiden käsittely järjestelmässä jättää päätöksentekohistorian perusteluineen talteen. 

RYHTI-järjestelmän tuotantokäyttö on käynnistynyt vaihteiden aikaisemmin tunnistettujen toimenpiteiden syöttämisellä järjestelmään sekä kunnossapitäjien ja rataisännöitsijöiden koulutuksilla.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Ari-Pekka Manninen, [email protected], puh. 0295 34 3619, Twitter: @AP_Manninen

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. https://vayla.fi

Liitteet

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta