Takaisin

Uusia tiedontuotannon menetelmiä selvittävä T&K-projekti käynnistyy

Uusia tiedontuotannon menetelmiä selvittävä T&K-projekti käynnistyy

Julkaistu 01.06.2015

1.6.2015 Liikenneviraston T&K-ohjelmassa pyörähtää kesän aikana käyntiin projekti, joka keskittyy uusiin tiedontuotannon menetelmiin. Digitalisaatioon vahvasti linkittyvän projektin pohjimmaisena tavoitteena on kehittää tiedontuotannon menetelmiä sekä prosesseja.

Tavoitteena projektissa on löytää uusia menetelmiä, joita voidaan soveltaa esimerkiksi teiden varuste- ja laitetietojen, pintakunnon, teiden rungon, pölyämisen ja liikennemäärien inventoinnissa sekä mittaamisessa. Projekti linkittyy isompaan visioon, joka tähtää tiedontuotannon mullistukseen.

"Moderni teknologia mahdollistaa tiedontuotannossa jo paljon enemmän, kuin mihin olemme tottuneet", sanoo projektipäällikkö Markus Melander. "Oleellista on saada selville ne menetelmät ja toimintatavat, jotka ovat tehokkaampia ja taloudellisempia kuin nykyiset väylä- ja liikennetietojen keräämistavat".

Nyt käynnistyvässä projektissa painopiste on tiedon synnyttämisessä, inventoinneissa ja mittaamisessa. Projektin on tarkoitus vastata uusien tietojärjestelmien vaatimuksiin tiedonsiirron ja tallentamisen osalta.

"Tässä projektissa on siis varsin isosta kokonaisuudesta kysymys", Markus toteaa.

Tiedontuotannon uusi aikakausi

Tulevaisuudessa tavoitteena on kerätä mahdollisimman monet tunnusluvut tiestön kunnosta ja liikkujien kokemasta palvelutasosta osana väylänhoidon prosesseja. Toisaalta samaan aikaan haetaan niitä asiantuntijainventointeja, jotka mahdollistavat ennaltaehkäisevän tai ennustavan väylänhoidon nykyisiä menetelmiä paremmin.

Liikenneviraston isona tiedontuotantoon liittyvänä tavoitteena on saada tieto-omaisuuteen liittyvät prosessit paremmin jäsennettyä tiedon syntymisen, tallentamisen, hallinnan sekä hyödyntämisen näkökulmasta.

Projektin merkittävät tapahtumat

Projektin käynnistyminen ajoittuu touko-kesäkuun vaihteeseen. Projektin merkittäviä tapahtumia ovat seuraavat:

10.6. Kunnossapitourakoitsijoiden tapaaminen

11.6. T&K-projektin infotilaisuus kiinnostuneille

23.6. Ehdotusten jättäminen (Toimijat jättävät ehdotuksensa, joista projektiin valitaan osa)

1.7. - 30.8. inventoinnit ("Koeputki" alue kattaa soratietä ja asfalttitietä)

30.9. Projektin ensimmäinen väliraportti

Haluatko vaikuttaa projektiin?

Asiasta kiinnostuneita yrityksiä toivotaan osallistuvan 11.6. tilaisuuteen, joka järjestetään Liikennevirastolla Pasilassa (Opastinsilta 12 A). Ilmoittautumiset ja lisätiedot hankepäällikkö Markus Melander (markus.melander@liikennevirasto.fi) tai projektisihteeri Niklas Nevalaiselta ensisijaisesti sähköpostilla (nimi.sukunimi@ramboll.fi, puh. +358 (40) 1760138).

Lisätietoa

Hankepäällikkö Markus Melander,
Liikennevirasto,
puh. 029 534 3611
markus.melander@liikennevirasto.fi 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto