null
null Uusi tutkimushanke tähtää älykkäämpään liikkumiseen

Uusi tutkimushanke tähtää älykkäämpään liikkumiseen

Julkaistu 07.11.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Edistääkseen ratkaisuja joustaviin, saasteettomiin ja käyttäjälähtöisiin liikkumispalveluihin liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, Liikennevirasto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttavat ja rahoittavat yhdessä tutkimushankkeen, jota vetää Helsingin yliopiston dosentti, Metropolian yliopettaja KT Arto O. Salosen. Tehtävä on määräaikainen ajalla 3.11.2016 - 2.11.2019.

Tutkimuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja siihen, kuinka joustava, ruuhkaton ja päästöttömämpi liikkumispalvelu saataisiin kaikkien ulottuville. Liikenneruuhkat ja -päästöt ovat globaali ongelma, joiden ratkaiseminen edellyttää monialaista akateemista tutkimusta. Tutkimushankkeella Suomi tähtää uusien liikkumisratkaisujen avaintoimijaksi.

Arto O. Salonen on tutkinut kuluttajakäyttäytymistä ja kestävään yhteiskuntaan siirtymistä monipuolisesti ja tieteidenvälisesti. Aiheen kokonaisvaltainen ja perinteisiä rajoja murtava lähestyminen mahdollistaa uudenlaisten liikkumispalvelujen tunnistamisen. Monialainen, tieteidenvälinen tutkimus pureutuu digitaalisuuden mahdollisuuksiin käyttäjän ehdoilla.

”Akateeminen tutkimus saatetaan vuorovaikutukseen yhteiskunnallisen muutostarpeen kanssa. Tieteiden välisessä lähestymisessä yhdistyvät teknologia, ihmisen käyttäytyminen, yhteiskunnallinen muutos ja palvelumarkkinoiden mahdollisuudet. Teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia lähestytään käyttäjäkokemus edellä, muotoiluajattelua soveltamalla”, kuvailee Salonen tutkimustyön luonnetta.

Digitalisaatio, automaatio ja liikkuminen palveluna uudistavat koko liikennejärjestelmän

Tavoitteena yksilöllisempi joukkoliikenne

Huomattava osa Suomen hiilidioksidipäästöjen vähennysvelvoitteesta kohdentuu liikenteeseen. Nykyinen suomalaisten liikkumistarve on mahdollista ratkaista oleellisesti vähäisemmällä kulkuneuvomäärällä, jos liikkumista sujuvoitetaan ja joukkoistetaan. Uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia ketterille liikkumisratkaisuille. Tutkimushankkeessa haetaan vastausta myös siihen, mikä on ihmisten valmius muuttaa liikkumistottumuksiaan. Haluammeko kaikki omistaa tulevaisuudessa oman auton?

Älykkään liikkumisen ratkaisut ovat Metropolian tutkimus- ja kehitystoiminnan kärki. Tavoitteena on monialaisen ja aikaansaavan kansainvälisen tutkimusverkoston rakentaminen. Tutkimusverkoston avulla tunnistetaan yhdessä toimien ratkaisuja ketterämpään, ruuhkattomampaan ja päästöttömämpään liikkumiskulttuuriin siirtymiselle.

Suomesta älykkään liikkumisen avaintoimija

Tutkimuksella parannetaan Suomen mahdollisuuksia edetä eturintamassa ketterien ja asiakaslähtöisten liikkumispalvelujen kehittämisessä.  

”Liikenne on muuttumassa kokonaisvaltaiseksi palveluksi. Päätöksenteon apuna tarvitaan yhä enemmän uusia liikennepalveluita ja esimerkiksi liikkumiskäyttäytymistä koskevaa tutkimusta”, sanoo yksikön johtaja Laura Eiro liikenne- ja viestintäministeriöstä.

"Digitalisaatio, automaatio ja liikkuminen palveluna uudistavat koko liikennejärjestelmän. Liikenneviraston kannalta keskeistä on ymmärtää etenkin oma roolimme muutoksessa sekä myös muutoksen vaikutukset omaan toimintaamme", sanoo Liikenneviraston johtava asiantuntija Risto Kulmala.

"Esimerkiksi minkä pitäisi olla roolimme MaaS-palveluiden (Mobility as a service) tuottamisessa ja miten voimme parhaiten parantaa näiden palveluiden edellytyksiä. Meidän on myös ymmärrettävä, miten MaaS-palvelut vaikuttavat toimintaympäristöömme, liikkumiseen ja liikenteeseen sekä liikennejärjestelmän turvallisuuteen, sujuvuuteen ja kestävyyteen. Odotan uuden tutkimushankkeen tuottavan meille tätä tietoa korkeatasoisen monitieteellisen tutkimustoiminnan avulla", jatkaa Kulmala.

Yhteyshenkilöt

Metropolia Ammattikorkeakoulu: Arto O. Salonen, p. 040 334 5993, [email protected]
Liikenne- ja viestintäministeriö: ylitarkastaja Emil Asp, p. 0295 34 2498, [email protected]
Liikennevirasto: johtava ITS-asiantuntija Risto Kulmala, p. 029 534 3872, [email protected] 
Trafi: johtava asiantuntija Sami Mynttinen, p. 029 5345 555, [email protected]

Lisätietoja

Arto O. Salonen LinkedIn: https://fi.linkedin.com/in/artosalonen
Liikkuminen palveluna, Liikennevirasto
     

Uutista korjattu 8.11.2016 klo 17.20, poistettu termit tutkimusprofessori ja tutkimusprofessuuri