Takaisin

Uusi ohje tuulivoimaloiden etäisyysvaatimuksista liikenneväyliin

Uusi ohje tuulivoimaloiden etäisyysvaatimuksista liikenneväyliin

Julkaistu 25.5.2012

Liikennevirasto on uusinut ohjeensa tuulivoimaloiden rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen. Uudessa ohjeessa tuulivoimalan etäisyysvaatimukset maanteihin ja rautateihin ovat lyhyemmät.

Ohje on tarkoitettu niille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat tuulivoiman rakentamista. Sitä hyödyntävät myös ne Liikenneviraston ja ELYjen liikennevastuualueiden henkilöt, jotka antavat tuulivoimaa koskevia lausuntoja esimerkiksi kaavoista, ympäristövaikutusten arvioinneista ja rakennusluvista.

Ohjeessa asetetaan etäisyysvaatimukset tuulivoimaloiden rakentamiselle suhteessa maanteihin ja rautateihin. Siinä annetaan myös ohjeet tuulivoimaloiden sijoittamisesta vesialueille ja niiden merkitsemisestä merialueilla.

Tuulivoimalan etäisyysvaatimukset suhteessa maanteihin ja rautateihin lyhenivät

Pääteillä suositellaan 300 metrin etäisyyttä maantien keskiviivasta. Riskiarviolla on mahdollista tulla lähemmäksi, muttei kuitenkaan lähemmäksi kuin tuulivoimalan kokonaiskorkeudella lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä. Muilla kuin pääteillä etäisyysvaatimus pysyy samana kuin ennenkin: yhteen lasketaan tuulivoimalan kokonaiskorkeus ja maantien suoja-alueen leveys.

Myös rautateillä etäisyysvaatimus lyheni. Jatkossa tuulivoimalan vähimmäisetäisyys rautatiestä on 30 metriä lähimmän raiteen keskilinjasta lisättynä voimalan kokonaiskorkeudella. Jos suoja-alue on yli 30 metriä, vähimmäisetäisyys on tuulivoimalan kokonaiskorkeus lisättynä suoja-alueen leveydellä.

Lue ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen täältä.


reaktionapit