Takaisin

Uudistuva liikennepolitiikka haastaa suunnittelun

Uudistuva liikennepolitiikka haastaa suunnittelun

Julkaistu 10.9.2013

Liikennevirasto kutsui suunnittelun ammattilaisia kehittämään liikennejärjestelmäsuunnittelun menetelmiä, jotta ne pystyvät vastaamaan uudistuvan liikennepolitiikan haasteisiin.

Uudistuvalla liikennepolitiikalla tavoitellaan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Liikennepolitiikan lähtökohtana on palvelutasolähtöisyys hyvää tietopohjaa kuitenkaan unohtamatta, mikä asettaa haasteita myös liikennejärjestelmäsuunnittelulle.

Torstaina 5.9. noin 60 suunnittelun ammattilaista ELY-keskuksista, konsulttitoimistoista ja Liikennevirastosta kokoontui kehittämään liikennejärjestelmäsuunnittelun menetelmiä Liikenneviraston kutsusta. Tilaisuus oli ensimmäinen kolmen työpajan sarjassa.

Kehittämisen kohteina ovat liikennejärjestelmätyön hyvät käytännöt, jotka liittyvät

  • tavoitteiden asettamiseen
  • liikennejärjestelmäsuunnittelun prosesseihin
  • eri suunnittelutasojen suhteisiin
  • yhdyskuntarakenteen käsittelyyn ja
  • palvelutason käsittelyyn.

Työpajatyöskentely pohjautui ennakkotehtävään, jossa oli pyydetty nostamaan esiin edellä lueteltuihin viiteen kohtaan liittyviä hyviksi havaittuja menettelyjä. Työpajojen välillä työryhmät jatkokehittävät valitsemiaan menettelyjä. Niitä testataan koko asiantuntijajoukon voimin toisessa kokoontumisessa marraskuussa. Menetelmäkehitystä jatketaan tämän jälkeen tehtävässä välityössä ja edelleen tammikuussa pidettävässä viimeisessä työpajassa.

Lue lisää liikennejärjestelmän suunnittelusta: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/liikennejarjestelma/
liikennejarjestelman_suunnittelu


reaktionapit