null Uudet ajokaistat avattu liikenteelle Keravalla

Uudet ajokaistat avattu liikenteelle Keravalla

Julkaistu 01.12.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Kaikki Keravan kohdalla tehtävässä maantie 148:n parantamishankkeessa rakennettavat tai parannettavat ajokaistat on otettu liikenteen käyttöön. Vielä jäljellä olevat kevyen liikenteen väylien asfaltoinnit saadaan valmiiksi joulukuun puoliväliin mennessä. Hankkeen kustannusarvio tullaan alittamaan selvästi.

Kaistojen liikenteelle avaamisen jälkeen, joulukuun ajan, koko urakka-alueella jatkuvat vielä muun muassa kaideasennukset sekä ajoratamaalausten ja sidekiveysten tekeminen. Töiden takia kaistoja voi olla hetkellisesti suljettuna. Osa viher- ja kiveystöistä jätetään tehtäväksi otollisempaan vuodenaikaan keväällä 2017.

Voimalla tulleen talven vaikutuksia pystytty kirimään

Tänä vuonna poikkeuksellisen voimakkaana tullut talven aloitus on hidastanut hankkeen rakennustöitä, mutta lumien sulettua työmaalla on pystytty kirimään aikataulussa tehokkaasti: töitä on tehty myös viikonloppuisin ja kuivaa keliä vaativaa asfaltointia on jatkettu aina sään salliessa.

Hankkeessa maantie 148 on levennetty kaksiajorataiseksi Savion eritasoliittymän ja Lahdentien välisellä osuudella, minkä lisäksi liittymien kaistamääriä on lisätty. Alikeravantien liittymäalueelle on rakennettu alikulkukäytävät kevyelle liikenteelle ja Keravanjoen yli on rakennettu nykyisen sillan pohjoispuolelle uusi silta, jonka pohjoisreunassa kulkee korotettu kevyen liikenteen väylä.

Lisäksi on rakennettu melusuojauksia, ja tieosuuden valaistus sekä kaikkien liittymien liikennevalot on uusittu. Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio (18,5 miljoonaa euroa) alittuu noin kuudella miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Riitta Parviainen, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3034, riitta.parviainen(at)liikennevirasto.fi

Maantie 148:n parannushankkeessa Tuusulasta Keravan kautta Sipooseen johtavaa maantietä parannetaan Keravan kohdalla maantielle sekä sen liittymiin rakennettavien lisäkaistojen avulla. Hanke toteutetaan Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteisrahoitteisena hankkeena.  www.liikennevirasto.fi/mt148, www.facebook.com/mt148