Hyppää sisältöön

Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta ilmoittaminen: Valtatien 4 liittymäjärjestelyt välillä Vuorenkyläntie (mt 6134) – Oravakivensalmi, Hartola, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.12.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 22.12.2021 – 21.1.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Uudenmaan ELY-keskuksesta Anna Elf, puhelin 0295 021 395, [email protected]

Julkaistu 22.12.2021