null Uuden Vt4 Kirri – Tikkakoski -moottoritiehankkeen urakkamuoto valittu

Uuden Vt4 Kirri – Tikkakoski -moottoritiehankkeen urakkamuoto valittu

Julkaistu 25.03.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

 

Liikenneviraston uusi moottoritiehanke Jyväskylän kupeessa, kutsumanimeltään Vt4 Kirri – Tikkakoski, on edennyt helmikuussa yhdessä eri infra-alan toimijoiden kanssa pidetyn hankeseminaarin jälkeen urakkamuodon valintaan. Vt4 Kirri-Tikkakoski hankkeessa valtatie 4:sta parannetaan moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Laukaa. Tiehanke on saanut rahoituksen Suomen valtion budjetissa 2018. Liikennemäärä Kirrin kohdalla on noin 20 000 ajoneuvoa päivässä, joten moottoritie on kovin odotettu parannus niin jyväskyläläisille, kuin kaikille muille Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä kulkeville.

Uusi moottoritiehanke valmistellaan yhdessä Liikenneviraston ja infra-alan toimijoiden kanssa. Hankintaseminaarissa käytiin muun muassa läpi uuden tieosuuden perustietoja, haasteita ja eri urakkamuotoja. Sopivinta urakkamuotoa on hyvä miettiä yhdessä kokeneitten rakentajien kanssa, ja urakkamuodon valinta perustuukin noin 20 infra-alan yrityksen palautteisiin. Itse tien rakentamisen kilpailutus suoritetaan valitun urakkamallin pohjalta.

Vt4 Kirri-Tikkakoski -hankkeen urakkakilpailun valmistelu on päätetty aloittaa Suunnittele ja toteuta -mallilla, joka sisältää kehitysvaiheen. Tämä ”STk” on uusi malli perinteisemmästä ”ST”, eli Suunnittele ja toteuta -mallista. STk-urakkamuodon selkeä etu on, että kehitysvaiheessa voidaan jakaa riskejä tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Malli myös mahdollistaa sen, että urakoitsija voi kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja esimerkiksi löytää kustannussäästöjä hankkeelle. STk-mallin k-kohta, eli kehitysvaihe, kestää noin 3-4 kuukautta, ja sen päätteeksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle rakennussuunnitelman.

STk-malli on mielenkiintoinen uusi urakkamalli

Liikennevirastolle on tärkeää, että olemassa olevia urakkamuotoja kehitetään, ja että uusille hankkeille haetaan yhdessä toimijoiden kanssa parasta mahdollista mallia.

”Oikean urakkamuodon valinta on yksi onnistuneen hankkeen perusteista. Sitä kautta tekemiseen saadaan tehokkuutta ja löydetään uudet, järkevät tavat työskennellä. Saimme onneksi tukea omille ajatuksillemme sopivasta urakkamallista pääurakoitsijoilta, suunnittelijoilta, alihankkijoilta ja asiantuntijakonsulteilta. Sopivin, ja samalla palautteen perusteella toivotuin, urakkamalli oli STk-malli,” sanoo projektinjohtaja Ari Mäkelä Liikennevirastosta.

"STk on uusi, odotettu urakkamuoto ST:n ja Allianssin välimaastoon. Otamme mielellämme uusia haasteita ja kehitysaskeleita urakkamuodoissa ja odotan innolla hankkeen kehitysvaiheen käynnistymistä,” kertoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Liikennevirastosta.

Vuoropuhelu palveluntuottajien kanssa jatkuu tarjouspyyntöprosessin aikana

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa jatkuu Vt4 Kirri-Tikkakoski tieurakkahankinnan valmistelun aikana.

”Pidämme suunnittelijoille ja pääurakoitsijoille keskustelutilaisuuden 17.4, jossa käymme läpi valitun urakkamuodon keskeisiä asioita tilaajan luonnosten pohjalta,” Mäkelä jatkaa.

HILMA-hankintailmoitus, eli tieurakan rakentamisen kilpailutus, julkaistaan toukokuun lopussa. Kehitysvaiheen toivotaan alkavan syyskuussa 2018, ja toteutusvaihteen ennakoidaan käynnistyvän huhtikuussa 2019.

 

Lisätiedot:

Projektijohtaja Ari Mäkelä, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3567, [email protected]

Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3127, [email protected]

Seuraa hanketta:

https://www.liikennevirasto.fi/vt4-kirri-tikkakoski

 

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.