null Uuden Saimaan kanavan ratasillan rakentaminen käynnistyy

Uuden Saimaan kanavan ratasillan rakentaminen käynnistyy

Julkaistu 29.08.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto on allekirjoittanut 20.8.2018 urakkasopimuksen uuden Saimaan kanavan ratasillan toteuttamisesta Graniittirakennus Kallio Oy:n kanssa. Urakka liittyy Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen (LUIMA-hanke) sekä liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan koskien Karjalan radan siltoja.

Käynnistyvään urakkakokonaisuuteen sisältyy Saimaan kanavan ratasillan ja Pontuksen alikulkusillan rakentaminen noin kahden kilometrin pituiselle Hakalin alikulkusilta Pontuksen kaivannolle ulottuvalle rataoikaisulle. Nykyiset sillat korvataan uusilla rakenteilla ja ratarakenteet puretaan liikenteen siirryttyä uudelle ratalinjalle. Alueen työt valmistuvat kokonaisuudessaan kesällä 2021. Urakassa rakennettavat uudet sillat ja ratapenger toteutetaan niin, että alueelle on jatkossa mahdollista sijoittaa toinen raide.

Puuston poisto ja alueen muuttuvat liikennejärjestelyt

Ensimmäisenä näkyvänä toimenpiteenä poistetaan toteutusalueelta puustoa siltojen sekä ratapenkereen toteuttamisen vaatimassa laajuudessa. Puuston poistoon liittyen työalue rajataan, ja samassa yhteydessä suljetaan radan eteläpuolella kulkevia ulkoilureittejä.

Rakennustöiden edetessä alueen liikennejärjestelyt muuttuvat myös katuliikenteen osalta. Kulku Saimaan kanavan ratasillan ali suljetaan kaikelta liikenteeltä kanavan Pontuksen puolella sijaitsevan Kanavansuunrantakadun osalta. Kanavan Lauritsalan puolella sijaitseva Läntinen kanavatie tullaan sulkemaan kaikelta muulta, paitsi kevyen liikenteen osalta. Tarkemmista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Liikennevirasto järjestää urakasta kiinnostuneille asukastilaisuuden Pontuksen koululla maanantaina 17.9. kello 18 alkaen. Tilaisuudessa kerrotaan urakan toteutuksesta sekä sen vaikutuksista alueella liikkuville.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto, puh 029 534 3536, [email protected]

Työpäällikkö Antti Rämä, Graniittirakennus Kallio Oy, puh 0400 503 286, [email protected]

 

Hanke verkossa

https://www.liikennevirasto.fi/luumaki-imatra-ratahanke

https://fi-fi.facebook.com/luumakiimatra/

Liitteet

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.