Takaisin

Uuden jäänmurtajan suunnittelee Aker Arctic

Uuden jäänmurtajan suunnittelee Aker Arctic

Julkaistu 16.4.2013

Liikennevirasto on allekirjoittanut tänään suunnittelusopimuksen valtion uudesta jäänmurtajasta. Aker Arctic Technology Oy suunnittelee aluksen yhteistyössä ILS Oy:n kanssa. Sopimuksen perusteella yhtiöt laativat myös rakentamisen kilpailuttamisessa tarvittavan teknisen dokumentaation, vastaavat aluksen suoritusarvoista ja avustavat Liikennevirastoa myöhemmin syksyllä käytävissä telakkaneuvotteluissa.

Valtioneuvosto jo aiemmin tehnyt periaatepäätöksen uuden jäänmurtajan hankinnasta. Sen rakentamiseen on varattu 125 miljoonaa euroa talveen 2016 mennessä. Alus suunnitellaan 50 vuoden elinkaarelle.

Uuden murtajan jäänmurtokyky tulee kaikilta osin vastaamaan vähintään Urho-luokan murtajaa: Se pystyy diesel-sähköisellä koneistollaan kulkemaan pysähtymättä noin 1,6 metrin paksuisessa tasaisessa jäässä, tekemään 6 solmun nopeudella 25 metriä leveää ränniä 1,2 metrin paksuisessa jäässä ja saavuttamaan Itämeren vesillä keskimääräisen 9–11 solmun avustusnopeuden. Aluksen syväys täysillä polttoainevarastoilla on korkeintaan 8 metriä, joka mahdollistaa sen, että alus voi avustaa ja toimia kaikilla pääväylillä. Avovedessä aluksen kulkunopeus on vähintään 16 solmua.

Uusi murtaja varustetaan lisäksi öljyvahinkojen torjuntaan. Sen on suoriuduttava hätähinaustehtävistä Itämerellä 95 % kokonaisajastaan vallitsevissa sekä avovesi- että jääolosuhteissa. Öljynkeräilyä sen on voitava suorittaa vähintään 2 metrin merkitsevän aallonkorkeuden olosuhteissa ja 95 % kokonaisajastaan Itämerellä vallitsevissa tuuliolosuhteissa. Alukseen tulee öljynkeräilytankkeja ja kerätyn öljyn lämmityskapasiteettia vähintään 1500 m3 kerättyä määrää vastaavasti. Aluksessa on majoitustilat yhteensä 24 hengelle öljyntorjuntatilanteiden toiminnan lisämiehityksen varalle.

– Suomen ulkomaankaupan sujuvuus on täysin riippuvainen tehokkaasta talvimerenkulusta. Vanhin murtajamme Voima on jo kuusikymmenvuotias, ja on tärkeää, että pääsemme viidentoista vuoden tauon jälkeen uusimaan jäänmurtajakalustoamme. Uuden teknologian kautta tavoitteemme on parantaa jäänmurtajien palvelutasoa ja turvata vientimme kilpailukykyä, Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen sanoo.

Tilatut suunnitteluaineistot valmistuvat siten, että murtajan rakentamisen tarjouskilpailu voidaan saattaa päätökseen vuoden 2013 kuluessa.


reaktionapit