Hyppää sisältöön

Urbaania saavutettavuutta – Helsingin yliopisto ja Mapple tekevät Digiroadista tiedettä ja innovatiivista yritystoimintaa

Julkaistu 15.10.2018

Miten nopeasti pääsen ruuhka-aikana Meilahdesta Kumpulaan? Kannattaako valita auto, pyörä vai joukkoliikenne? Helsingin yliopistolla on kehitetty jo vuosia menetelmää, jonka avulla näihin kysymyksiin saadaan vastauksia. Kiinnostus on herännyt myös yritysmaailmassa, ja yliopiston tutkimusryhmän toiminta on poikinut jo myös yhden start up-yrityksen.

Kuvassa näkyy julkista liikennettä ja henkilöautoja Helsingin keskustassa.

Saavutettavuustarkastelua kestävän päätöksenteon tueksi

Helsingin yliopiston Accessibility Research Group -tutkimusryhmä on erikoistunut saavutettavuuden ja liikkuvuuden tutkimukseen urbaanissa ympäristössä.

Osana laajempaa Digital Geography Lab -kokonaisuutta toimiva tutkimusryhmä käyttää big dataa ja avoimia aineistoja sekä huipputeknologisia menetelmiä tukemaan kestävää alueellista suunnittelua ja päätöksentekoa.

Keväällä 2018 julkaistiin jälleen tutkimusryhmän laatima pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi saavutettavuustarkasteluita varten. Aineisto on laadittu aiemmin vuosina 2013 ja 2015.

Pyöräillen, bussilla vai autolla?

Matriisi sisältää matka-aika- sekä etäisyystiedot kävellen, pyöräillen sekä joukkoliikenteellä ja henkilöautolla kaikista pääkaupungin 250 metrin tilastoruuduista kaikkiin pääkaupunkiseudun tilastoruutuihin.

Vuoden 2018 matriisissa tulokset on laskettu kahtena eri vuorokaudenaikana, keskipäivällä sekä ruuhka-aikaan.

Liikenneviraston avoin Digiroad-aineisto on keskeisessä roolissa saavutettavuusmatriisin autosaavutettavuuslaskennassa. Matriisissa Digiroadin avulla tehtyjä matka-aika -arvioita on rikastettu lisäämällä dataa todellisesta matka-ajasta. Niin kutsuttu door to door -malli huomioi myös matkan autolle, parkkipaikan etsimisajan sekä ruuhkan hidastavan vaikutuksen. Näin saadaan realistisempi käsitys määränpään saavutettavuudesta.

Matriisia ollaan ottamassa käyttöön pääkaupunkiseudun lisäksi myös muilla kaupunkiseuduilla kuten Turussa. Pääkaupunkiseudulla matriisia käyttävät esimerkiksi Helsingin kaupunkisuunnittelijat.

Digiroad on arvokas saavutettavuuteen liittyvän tiedon lähde

Digiroad-aineistoa alettiin käyttää jo vuonna 2014. ”Erityisesti yritystoiminnan puolella datan virallisuus ja viranomaislähde on edelleen todella tärkeää”, kertoo Henrikki Tenkanen, yksi Mapplen perustajajäsenistä.

Digiroadin tietolajeista tutkimusryhmälle tärkeimmät ovat kaikki saavutettavuuteen liittyvä tieto eli nopeusrajoitukset, liikennevalot, suojatiet sekä ajoesteet. Henkilöauton reitittämiseen liittyvä ja etenkin matkan tekoa hidastava tieto on arvokasta.

Tutkimuksesta liiketoimintaa: Mapple

Helsingin yliopiston Accessibility Research Group on tehnyt pitkään yhteistyötä suomalaisten kaupunkien ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa.

Siten esimerkiksi kaupungistumisen tarpeet ja kestävän kaupunkisuunnittelun haasteet tunnetaan hyvin. Mapple on tutkimusryhmän spin-off -yritys, joka tarjoaa laajasti erilaisia saavutettavuuteen liittyviä analyyttisiä ja sovelluspohjaisia palveluita.

Mapplen päätuotteita ovat vuorovaikutteiset saavutettavuuskartat sekä erilaiset analyysit esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun, kunnille ja yrityksille. Mapple käyttää tieteellisesti testattuja menetelmiä palveluiden optimointiin ja kaupunkialueiden arviointiin. Tavoitteena on kehittää palveluita myös kansainvälisille markkinoille.

Yksi esimerkki Mapplen toteuttamista palveluista on asunnonvälityspalvelu Blokin matka-aika -kartta.

Matka-aika -kartta antaa tietoa siitä, missä pääkaupunkiseudulla kannattaa asua, jotta työ- ja arkimatkoihin käytetty aika olisi mahdollisimman pieni.

Karttakäyttöliittymään merkitään paikat, joissa asunnon ostaja vierailee usein. Palvelu näyttää siten matka-aika -matriisia hyödyntäen parhaimmat tarjolla olevat myyntikohteet.

Accessibility Research Groupin verkkosivut ja matka-aika -matriisi löytyvät tutkimusryhmän verkkosivuilta. Tietoa Mapplesta löytyy yrityksen verkkosivuilta.

Digiroadin etusivulle


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.