null
null Ajankohtaista

Ajankohtaista

Julkaistu 18.09.2015

Salmelan uusi alikäytävä avataan Ylivieskassa

Salmelan alikäytävä avataan kevyelle liikenteelle maanantaina 19.6.2017 Ylivieskassa. Uusi Salmelan alikäytävä sijaitsee viime vuoden joulukuussa poistetun tasoristeyksen länsipuolella. Alueen viimeistelytyöt jatkuvat ja alueella liikkuu edelleen työkoneita. Alueen rakennustyöt valmistuvat loppukesällä 2017.

Lisätiedot: 

Rakennuttajainsinööri
Janne Paaso, CC Control Oy
P. 0400 224 024

Toimitukset jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeenkin

Liikennevirasto on hakenut hankkeen aikana Maanmittauslaitokselta kiinteistötoimituksia, jotka jatkuvat normaalisti, vaikka Seinäjoki-Oulu-ratahankkeen rakennustyöt päättyvät vuoden 2017 lopussa. Vireillä on vielä kiinteistö-, rata- ja yksityistietoimituksia sekä tiejärjestelyitä.

Liikennevirasto on toimituksissa samanlaisena asianosaisena kuten maanomistajatkin sillä erotuksella, että se maksaa toimituksissa määrättävät korvaukset. Liikennevirasto ei siis voi vaikuttaa toimitusten aikatauluihin.

Lisätietoja toimitusten aikatauluista saa Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööreiltä, joiden yhteystiedot on toimitettu kokouskutsujen mukana. 

Koulujen oppilaita perehdytetään sähköradan vaaroihin

Ratahanke Seinäjoki-Oulu järjestää kouluille infotilaisuuksia, joissa kerrotaan sähköradan vaaroista, junien kasvaneista nopeuksista ja muista mahdollisista vaaratilanteita aiheuttavista tekijöistä. Liikennevirasto ja ratahanke haluavat lisätä tietoisuutta varsinkin nyt, kun junaliikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ratahanke Seinäjoki-Oulu järjestää kouluille infotilaisuuksia, joissa kerrotaan sähköradan vaaroista, junien kasvaneista nopeuksista ja muista mahdollisista vaaratilanteita aiheuttavista tekijöistä. Liikennevirasto ja ratahanke haluavat lisätä tietoisuutta varsinkin nyt, kun junaliikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kouluinfot järjestetään vuoden 2016 loka-marraskuun aikana.

Voit lukea lisää tiedotteista:
Tiedote, julkaistu 12.10.2016
Tiedote, julkaistu 16.11.2016

Rata-alueen melusuojausta parannetaan Oulussa

Liikennevirasto toteutti yhteishankkeena Oulun kaupungin kanssa melusuojausta ehkäisemään rautatien aiheuttamaa melua Oulussa. Työssä rakennetaan Mäntylän meluseinä sekä Kiviniemen meluvalli. Rakennustyöt ovat valmistuneet lokakuun loppussa.

Seinäjoki—Oulu-ratahankkeen inframallinnuksen pilottihanke säästää rahaa ja aikaa

Seinäjoki–Oulu-ratahankkeella toteutetaan infrarakentamisen pilottihanketta, jossa suunnittelua ja rakentamista on viety eteenpäin tietomallintamisen avulla. Perinteisten kaksiulotteisten suunnitelmien ja dokumenttien sijaan tuotettiin malleja, joita hyödynnettiin kattavasti työn eri vaiheissa. Kyse on tiedonhallinnasta ja havainnollistamisesta, joihin mallit ovat erinomainen työkalu. Pilottihankkeita on toteutettu Kokkola–Ylivieska-kaksoisraidetyömaalla. Kokemuksia pidettiin positiivisina ja mallintamisen hyödyt koettiin hyviksi ja siksi sitä hyödynnetään tulevaisuudessa myös muissa Liikenneviraston kohteissa.

Hankkeen inframallinnuksen esittelyvideoon voi tutustua täällä.

Koko tiedotteen voit lukea täällä.

Hankkeen mediainfo pidettiin 20.6.2016

Hankkeen mediainfo järjestettiin 20.6.2016 Kempeleellä, josta se lähetettiin nettilähetyksenä Lapualle ja Ylivieskaan. Hankkeen projektipäällikkö Tommi Rosenvall piti yleisesittelyn hankkeen nykyisistä ja tulevista töistä. Yleisinfon jälkeen median oli mahdollisuus tutustua paikalllisiin työmaakohteisiin; Kempeleen uuteen henkilöliikennepaikaan, Lapuan liikennepaikkaan, Kalajoen ratasilloille Ylivieskassa sekä Kannuksen ja Ylivieskan väliselle kaksoisraidetyömaalle. Projektipäällikön esittelymateriaali on luettavissa  täältä.

Tasoristeyksiä poistuu käytöstä Limingassa

Konttisen tasoristeys on poistettu käytöstä Limingassa. Liikenne kulkee Konttisen alikulkusillan kautta.

Tuuliharjun tasoristeys poistetaan käytöstä maanantaina 27.6.2016. Liikenne kulkee tasoristeyksen poistamisen jälkeen Tuuliharjun alikulkusillan kautta.

Vilkas rakennusvuosi 2016 ratahankkeella

Ratahankkeen kesän hanketiedote on julkaistu. Tiedotteessa kerrotaan hankkeen kesän ratatöistä. Käy lukemassa koko  tiedote .

Ratatöiden ja liikenteen yhteensovittaminen Seinäjoki-Oulu-hankkeella

Hankkeen ratatöiden ja liikenteen yhteensovittaminen on monivaiheinen prosessi, joka käynnistyy jo suunnitteluvaiheessa. Käy lukemassa aiheesta kirjoitettu uutinen Liikenneviraston  Uutiset-sivulta .

Hankeuutisia

Uusimmista hankeuutisista voit lukea muun muassa Kokkolan ja Kannuksen välisen kaksoisraiteen valmistumisesta, uusista esteettömistä liikennepaikoista sekä Ruha–Lapua- ja Kannus–Ylivieska-välin kaksoisraideosuuksien rakentamisesta. Koko tiedote on luettavissa  täältä .

Perälän tasoristeys poistuu käytöstä Kempeleessä

Perälän tasoristeys poistuu käytöstä perjantaina 13.11.2015 Kempeleessä. Jatkossa tieliikenne kulkee rakennetun Komeetantien ja Zatelliitin alikukusillan kautta.

Korkeakallion tasoristeys poistuu käytöstä Ylivieskassa

Korkeakallion tasoristeys poistetaan käytöstä tiistaina 10.11.2015 Ylivieskassa. Tieliikenne tulee jatkossa kulkemaan rakennetun Korkeakallion ylikulkuyhteyden kautta.

Lisätiedot:
Rakennuttajainsinööri Janne Luomaoja, Ramboll CM Oy, p. 040 703 3647

Tasoristeyksiä poistuu käytöstä Kempeleessä

Tuohinon ja Pääskylän tasoristeykset poistuvat käytöstä tiistaina 27.10.2015 Kempeleessä. Jatkossa tieliikenne kulkee rakennettujen tieyhteyksien kautta.

Hanhiperän tasoristeys poistuu käytöstä Oulaisissa

Hanhiperän tasoristeys poistetaan käytöstä keskiviikkona 21.10.2015 Oulaisissa. Tieliikenne tulee jatkossa kulkemaan rakennetun Hanhiperän alikulkuyhteyden kautta.

Lisätiedot:
Rakennuttajainsinööri Janne Luomaoja, Ramboll CM Oy, 040 703 3647

Uneliuksen tasoristeys poistuu käytöstä Kempeleessä

Uneliuksen tasoristeys poistuu käytöstä torstaina 24.9.2015 Kempeleessä. Liikenne kulkee jatkossa olemassa olevien tieyhteyksien kautta.

Kevyenliikenteen tasoristeys poistuu käytöstä Sievissä

Perkkiön kevyenliikenteen tasoristeys poistuu käytöstä lauantaina 26.9.2015 Sievissä. Jatkossa kevytliikenne kulkee olemassa olevien tieyhteyksien kautta.

Lisätiedot:
Rakennuttajainsinööri Janne Paaso, CC Control Oy, 0400 224 024

Nisulan tasoristeys poistuu käytöstä Lapualla

Nisulan tasoristeys poistuu käytöstä maanantaina 31.8.2015 Lapualla. Jatkossa tieliikenne kulkee rakennetun tieyhteyden ja Alanurmon alikulkusillan kautta.

Lisätiedot:
Janne Luomaoja, Ramboll CM Oy 040 703 3647, janne.luomaoja(a)ramboll.fi

Liminka-Oulu-välin tärinämittaukset 2015 saatu päätökseen

Liikennevirasto on teettänyt toukokuussa tärinämittauksia Limingan ja Oulun välisellä rataosuudella lähialueen kiinteistöille. Tärinämittaukset liittyvät Limingan ja Oulun välisen rataosuuden perusparannustöihin ja niiden avulla arvioidaan perusparannustöiden vaikutusta tärinämääriin. Mittaukset toteutti Oy Finnrock Ab.

Koko tiedotteen voi lukea 16.7.2015 toimitetusta tiedotteestamme.

Lisätietoja:
Seinäjoki-Oulu ratahanke ja hankkeen teettämät mittaukset:

Projekti-insinööri Seppo Paukkeri, Liikennevirasto, p.029 534 3361, seppo.paukkeri(a)liikennevirasto.fi

Käynnistyvä jatkoselvitys raskaan liikenteen nopeuksien vaikutuksista tärinään:
Melu- ja tärinäasiantuntija Erkki Poikolainen, Liikennevirasto, p. 029 534 3973, erkki.poikolainen(a)liikennevirasto.fi


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.