Takaisin

Ulkomaan meriliikenteen tavarakuljetus- ja matkustajamäärät kasvoivat tammi-kesäkuussa

Ulkomaan meriliikenteen tavarakuljetus- ja matkustajamäärät kasvoivat tammi-kesäkuussa

Julkaistu 25.08.2016

Ulkomaan meriliikenteen vienti- ja tuontikuljetukset kasvoivat tammi-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Varsinkin ulkomaan merikuljetusten viennissä oli huomattavaa kasvua. Vientikuljetukset kasvoivat 9,7 prosenttia ja tuonnissakin oli kasvua 2,7 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Myös ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärät ovat nousussa.

Ulkomaan meriliikenteen viennin kasvu johtui sellun, sahatavaran, malmin ja erityisesti öljytuotteiden kuljetusten lisääntymisestä. Öljytuotteiden vienti oli 1 700 000 tonnia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Paperin vienti väheni 2,4 prosenttia. Tuonnin 2,7 prosentin kasvu johtui lisääntyneistä raakaöljyn ja öljytuotteiden kuljetuksista.

 

Viroon suuntaa nyt ensimmäistä kertaa meriteitse yhtä paljon matkustajia kuin Ruotsiin

 

Ulkomaan meriliikenteen matkustajaliikenteessä matkustajamäärä kasvoi 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua oli erityisesti Viron matkustajaliikenteessä, se kasvoi 5,7 prosenttia. Viroon suuntautuvan liikenteen matkustajamäärän osuus saavutti nyt ensimmäisen kerran Ruotsin liikenteen matkustajamäärän. Molempien maiden osuus ulkomaan meriliikenteen matkustajien kokonaismäärästä oli 47,2 prosenttia. Matkustajien kokonaismäärä ulkomaan meriliikenteessä oli 8,5 miljoonaa.

Kaikkiaan ulkomailta Suomen satamiin saapuneita aluksia oli kesäkuun loppuun mennessä 14 725 kappaletta. Alusten määrä kasvoi 2,3 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Lisätietoa

Lisätietoja vesiliikenteen määristä ja muutoksista löytyy Liikenneviraston Tilastot-verkkosivuilta.

Tilastot(at)liikennevirasto.fi

Tietopalveluasiantuntija Vesa Lasaroff, p. 029 534 3946