Takaisin

Tyytyväisyys maanteiden kunnossapitoon laskenut hieman

Tyytyväisyys maanteiden kunnossapitoon laskenut hieman

Julkaistu 28.5.2012

Liikenneviraston teettämän talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan suomalaiset olivat melko tyytyväisiä maanteiden talvikunnossapitoon talvikaudella 2012. Tyytymättömyys kohdistuu lähinnä seutu- ja yhdysteiden ajo-olosuhteisiin.

Tienkäyttäjien näkemykset tarjoavat tärkeää palautetta, vaikka kunkin talven sää jossain määrin vaikuttaa ajo-olosuhteisiin. Vaikutukset näkyvät maan eri osissa kunakin vuonna eri tavoin. Ammattiliikenne suhtautuu muita tienkäyttäjiä kriittisemmin lähes kaikkiin ajo-olosuhteisiin.

Erityisesti alemman verkon ja pyöräteiden talvihoitoa halutaan parantaa

 

Yksityishenkilöt ovat suhteellisen tyytyväisiä pääteiden talvihoitoon, mutta tyytyväisyys muiden teiden talvihoitoon on laskenut. Laatuvaatimukset ovat kuitenkin vähintäänkin pysyneet ennallaan.  Muiden teiden talvihoitoon tyytymättömiä on yli 40 prosenttia ja niiden tasaisuuteen tyytymättömiä selvästi yli 50 prosenttia. Myös pääteiden tasaisuudessa on tulosten perusteella parantamisen varaa. Tasaisuuteen vaikuttaa talvitoimenpiteiden lisäksi teiden yleiskunto, joka yhdessä talvikelien kanssa vaikuttaa erityisesti raskaan kaluston ajettavuuteen.

 

Teiden suolaus on aina herättänyt yleistä keskustelua. Tienkäyttäjistä alle kolmasosa katsoo, että teitä suolataan liikaa. Noin kymmenen prosentin mielestä teitä suolataan liian vähän. Tienkäyttäjistä noin 85 prosenttia hyväksyy erilliset talvinopeusrajoitukset ja pitää niitä pääosin sopivina.

Turvalliseksi tai erittäin turvalliseksi autolla liikkumisen talviaikaan pääteillä koki 67 prosenttia. Taajamissa ja muilla teillä luku on pienempi.

 

Jalankulku- ja pyöräteitä paljon käyttävistä alle puolet on tyytyväisiä niiden kuntoon. Taajamissa kävelyn ja pyöräilyn talviaikaan turvalliseksi tai erittäin turvalliseksi koki 57 prosenttia. Taajaman ulkopuolella jalankulku- ja pyöräteillä ja etenkin taajaman ulkopuolella tien pientareella liikkuminen koetaan turvattomammaksi.

 

Turvalliseksi tai erittäin turvalliseksi ammattiautoilun talviaikaan pääteillä koki 55 prosenttia. Muilla teillä ja taajamissa tilanne oli huomattavasti huonompi.

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus tarjoaa tärkeää palautetta Liikennevirastolle

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksia on tehty vuodesta 1998 alkaen. Niistä saatua palautetta tarvitaan, jotta tienpitoa voidaan ohjata asiakaslähtöisesti. Mittaustulokset ovat myös osa tieverkon hoidon alueurakoiden bonusjärjestelmää.

 

Talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen kuljettajien maanteihin liittyvistä kokemuksista ja mielipiteistä. Tutkimus tuottaa tietoa valtakunnallisella tasolla sekä ELY-keskusten ja hoidon urakka-alueiden tasolla. Talven 2012 tutkimus tehtiin kirjekyselynä 23.1.– 6.3.2012. Kyselyyn vastasi noin 9000 yksityishenkilöä ja 1000 ammattikuljettajaa.

 

Tästä pääset lukemaan tutkimusraportin kokonaisuudessaan.


reaktionapit