Hyppää sisältöön

Tyytyväisyys maanteiden kesäkuntoon laskusuunnassa

Julkaistu 14.11.2023 14.00

Sekä yksityishenkilöiden että ammattiautoilijoiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kesäkaudella 2023 laski hieman vuoteen 2022 verrattuna, selviää Väyläviraston tilaamasta tuoreesta tutkimuksesta. Kokonaistyytyväisyyden lasku selittyy pitkälti teiden ja erityisesti tiepäällysteiden heikentyneellä kunnolla.

Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen kesäkauden tulokset heikkenivät suhteessa kesään 2022, toisin kuin viime talven tutkimuksen osalta edelliseen talveen verrattuna. Tuoreessa kesäkauden tutkimuksessa tyytymättömyyden kasvu kohdistuu pääasiassa teiden kuntoon, sillä muut kyselyn osa-alueet ovat pääsääntöisesti samalla tasolla kuin ennenkin.

”Tämä tulos oli ennakoitavissa, kun muistetaan kahden edellisen kesän alhaisiksi jääneet päällystyskilometrit. Tyypillisesti päällystysmäärät näkyvät tyytyväisyydessä vuoden viiveellä. Kustannustason nousu suhteutettuna käytettävissä oleviin resursseihin näkyy ylipäätään melko suoraan tienkäyttäjien tyytyväisyydessä, kun hoitotoimenpiteitä joudutaan priorisoimaan”, arvioi maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.

Väylävirasto määrittelee maanteiden kunnossapidon tavoitetason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat alueellisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Vilkkaiden teiden priorisointi näkyy suoraan tuloksissa

Vilkkaiksi teiksi lasketaan koko tieverkosta vain 14 prosenttia eli reilut 10 000 kilometriä, mutta niillä kulkee lähes kaksi kolmasosaa kaikesta liikennesuoritteesta. Siksi hoitotoimenpiteitä on priorisoitava sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

Priorisointi myös näkyy vahvasti tutkimuksen tuloksissa. Pääteiden hoitoon ollaan selvästi tyytyväisempiä kuin muiden teiden hoitoon sekä yksityishenkilöiden että ammattiautoilijoiden parissa.

Huomionarvoista tutkimustuloksissa on myös se, että tyytyväisyys kävely- ja pyöräilyolosuhteisiin oli noussut vuoteen 2022 verrattuna lähes kaikilla osa-alueilla.

Keli vaikuttaa kunnossapitoon ja siten tienkäyttäjien tyytyväisyyteen

Kelillä on iso merkitys kunnossapitoon erityisesti sorateillä. Kuiva kevät ja alkukesä helpotti osaltaan kelirikkotilannetta. Myöhemmin kesällä sateiden määrä vaihteli eri puolella Suomea, mikä tuotti omat haasteensa paitsi sorateiden, myös muiden teiden kunnossapidolle.

”Keli oli keskimäärin suosiollinen monelle soratielle, mutta paikoin runsaat sadekuurot aiheuttivat sorateille reikiä ja pehmenemistä erityisesti loppukesästä, etenkin niin sanotuille rakentamattomille sorateille. Kaiken kaikkiaan tyytyväisyys sorateiden hoitoon laski hivenen edelliseen vuoteen nähden”, Pirinen sanoo.

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kahdesti vuodessa

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Tutkimusten tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

Nyt julkaistut tulokset ovat kesäkauden tutkimuksesta, joka toteutettiin 14.8.–24.9.2023. Yksityishenkilöiden tiedonkeruu tehtiin online-paneelissa, raskaan liikenteen puolestaan kirjekyselyllä, johon tarjottiin lisäksi sähköinen vastausmahdollisuus. Tutkimukseen vastasi 4 273 yksityishenkilöä ja 1 080 ammattiautoilijaa.

Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Väylävirasto:

maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen
p. 029 534 3339, [email protected]

ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet:

itäisen hankinta-alueen kunnossapitoyksikön päällikkö Jere Toppinen
p. 029 502 4717, [email protected]

läntisen hankinta-alueen kunnossapitoyksikön päällikkö Katja Levola
p. 029 503 6262, [email protected]

eteläisen hankinta-alueen kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama
p. 029 502 1361, [email protected]

pohjoisen hankinta-alueen kunnossapitovastaava Joona Peltoniemi
p. 029 502 6753, [email protected]

Katso myös:

Lisätietoa teiden kesähoidosta

Tiedote maanteiden talvihoidon tyytyväisyystutkimuksesta (17.5.2023)

Pääteitä ovat valtatiet ja kantatiet numeroilla 1–39 ja 40–99. Osa pääteistä on pääväyliä. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Pääväylät on määritetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 1.1.2019.

Muita teitä ovat seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–999 ja 1000–19999.

Liitteet