Hyppää sisältöön

Työtahti kiihtyy Helsinki–Riihimäki-ratahankkeella kevään mittaan

Julkaistu 18.3.2024 13.04

Työt Kytömaan ja Ainolan välillä jatkuvat itäisen lisäraiteen päällysrakenne- ja sähköratatöiden osalta. Tikkurilassa toteutetaan ratapihan pohjoispään raide- ja vaihdemuutokset. Muutostyöt vaihteiden, raiteiden ja laitureiden osalta parantavat liikenteen sujuvuutta ja kasvattavat kapasiteettia.

Tikkurilan ja Kytömaa–Ainolan rakennustyöt ovat osa vaiheittain toteutettavaa Helsinki–Riihimäki-hanketta, jossa lisätään radan kapasiteettia.  Hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen vilkkaimmin liikennöidyn rataosuuden toimintavarmuutta kasvattamalla sen välityskykyä ja parantamalla sen häiriönsietokykyä.

Huhtikuussa Tikkurilassa käynnistyvät ratatyöt tuovat muutoksia K-, I- ja P- junille, eli pääradan ja kehäradan liikenteeseen. Osuuksilla Kerava–Tikkurila–Helsinki ja Lentoasema–Tikkurila–Helsinki junien vuoroväli on harvennettu töistä johtuen. Matka-ajat K-junilla pitenevät 2–3 min. ja I- ja P- junilla 2-6 min. Junien lähtölaitureihin tulee muutoksia Tikkurilassa, Hiekkaharjussa, Koivukylässä ja Rekolassa. Lisäksi asemille kulkevien bussien aikatauluissa tapahtuu muutoksia, joilla taataan vaihtoyhteyksien toimivuus.

”Siirtymiin asemilla ja matkustamiseen kannattaa varata muutama minuutti enemmän aikaa”, muistuttaa Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta.
 

Ainolassa pysähdytään läntisellä laiturilla heinäkuusta joulukuuhun

Ainolaan on rakenteilla uusi seisake alueelle rakennettavan aluekeskuksen yhteyteen. Nykyisen Ainolan aseman itäisen laiturin kohdalle rakennetaan uutta raidetta heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Tänä aikana junat pysähtyvät nykyisellä läntisellä laiturilla molempiin suuntiin kuljettaessa. Uusi itäinen raide ja uusi itäinen laituri otetaan käyttöön 15.12.2024.

Kesällä 2024 käynnistetään työt radan läntisellä puolella läntisen lisäraiteen rakentamisella. Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen puolestaan yhteensovitetaan Sinfonia-aukiolta alikulkukäytävään ja alikulkukäytävästä Lepolanväylälle johtavien kävelyn ja pyöräilyn väylien rakentamisen kanssa. Alikulkukäytävä toteutetaan molempien lisäraiteiden valmistuttua.

”Alikulkukäytävän rakentamisen yhteensovittaminen Järvenpään kaupungin Sinfoniaukion ja Lepolanväylien rakentamiseen on optimoitu ja kustannustehokas ratkaisu. Tavoitteena on, että rakentamisen ympäristölle aiheuttama haitta jäisi mahdollisimman vähäiseksi”, kertoo Parviainen.

Vaihteiden vaihdot tuovat muutoksia junien lähtöraiteisiin Keravan, Ainolan, Järvenpään ja Saunakallion liikennepaikoilla

Vaihteiden vaihtotyöt käynnistyvät välillä Kytömaa–Ainola viikosta 16 alkaen. Vaihtotyöt toteutetaan huhti-toukokuun aikana kolmena perättäisenä viikonloppuna junaliikenteen ehdoilla. Työt tulevat vaikuttamaan Helsingin suuntaan liikennöivien junien lähtöraiteisiin Ainolassa ja Keravalla.

Ratatöiden takia junaliikenteeseen tulee totaalikatkoja Kytömaa–Ainola välillä yöaikaan huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana. Totaalikatkojen aikana kulkee korvaava bussiyhteys. Tarkista korvaavan bussiyhteyden aikataulut VR:n verkkosivuilta: www.vr.fi/radalla/suunnitellut-ratatyot

Tikkurilassa rakennetaan ratapihan pohjoispäädyssä

Vuonna 2023 tehtiin Tikkurilan ratapihan eteläpäädyssä raide- ja vaihteistomuutoksia. Tänä vuonna vuorossa ovat ratapihan pohjoispään raide- ja vaihdemuutokset, joita tehdään kolmessa työvaiheessa. Töistä seuraa muutoksia asema-alueella seuraavasti:

  • 2.4. – 22.6. suljettuna ovat raiteet 1 ja 2
  • 24.6. – 5.9. suljettuna ovat raiteet 2 ja 3
  • Viimeisessä työvaiheessa ratapihan pohjoispäässä tehdään vaihteistomuutoksia, joiden aikana kehärata on yksiraiteinen. Työt päättyvät 27.10.

Urakoinnin aikana kahden ensimmäisen työvaiheen aikana (2.4 – 5.9.) osa 1 laiturin läheistä liityntäpysäköintialuetta rajataan työmaa-alueeksi. Saatto- ja invapysäköinti säilyvät ennallaan.

Karttakuva, jossa näkyy työmaa-alueeksi rajattava pysäköintilaue

Raiteiden sulkeminen aiheuttaa muutoksia junien lähtöraiteisiin Tikkurilassa, Hiekkaharjussa, Koivukylässä ja Rekolassa. Asemilla on muutoksista kertovia tiedotteita ja matkustajia kehotetaan tarkistamaan lähtöraiteet näytöiltä. 

Tikkurilan ratapihan muutoksilla mahdollistetaan pääradan riittävä välityskyky ja sujuva liikenne tulevaisuudessa. Ilman nyt toteutettavia muutoksia Tikkurilasta muodostuisi liikenteelle pullonkaula 2. vaiheen lisäraiteiden valmistuessa.

Seuraa töiden etenemistä verkkosivuilla ja somessa
Rakentamisen käynnistyessä tulevista muutoksista ja työn etenemisestä tiedotetaan Väyläviraston verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi HSL ja VR tiedottavat matkustajaliikenteen muutoksista verkkosivuillaan sekä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Tarkat aikataulut ja tiedot ovat luettavissa aseman näytöiltä, HSL.fi-sivuilla ja HSL-sovelluksessa sekä VR.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa.

Lisätietoa poikkeusliikenteestä:
HSL Viestintä, mediadesk 040 163 2818 / [email protected] 
VR Viestintä, 029 4347 123 / [email protected] 

Lisätietoa hankkeesta:
Väylävirasto: Riitta Parviainen, projektipäällikkö, [email protected], puh. 0295 34 3034
Piia Jokihaara, projekti-insinööri, [email protected], puh. 0295 34 3038

Seuraa hanketta:
https://www.facebook.com/hkiriihimaki 
https://vayla.fi/helsinki-riihimaki

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa luodaan edellytykset sujuvammalle liikenteelle Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella, pääradalla. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024 ja toisen vuosina 2021–2030. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.
 

 

Liitteet