null
null Tutustu Liikenneviraston ympäristöohjelmaan 2015-2018

Tutustu Liikenneviraston ympäristöohjelmaan 2015-2018

Julkaistu 27.01.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto on julkaissut ympäristöohjelman vuosille 2015–2018. Viraston tavoitteena on ekotehokas, ympäristöä mahdollisimman vähän kuluttava ja kuormittava sekä tasapainoista aluerakennetta ja eheää yhdyskuntarakennetta tukeva liikennejärjestelmä. Tavoitteissa yhdistyvät ja täsmentyvät LVM:n määrittelemät hallinnonalan ympäristötavoitteet sekä syksyllä 2014 hyväksytyt Liikenneviraston ympäristötoimintalinjan tavoitteet.

Käytännössä Liikenneviraston pyrkimyksenä on ohjata liikenteen kasvua ympäristön kannalta edullisempiin kulkumuotoihin, erityisesti kaupunkiseuduilla. Tällä vähennetään liikenteen hiilidioksidipäästöjä, ilman laatua heikentäviä päästöjä sekä liikenteen muita ympäristöhaittoja. Myös maanteiden pohjavesiriskejä sekä maanteiden ja rautateiden meluhaittoja pyritään vähentämään. Itämeren suojelemiseksi tavoitteena on estää merikuljetusten vakavat ympäristöonnettomuudet.

Ympäristöohjelman toimenpiteissä painottuvat Liikenneviraston ohjeiden kehittäminen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Lähivuosien suuri ponnistus on EU-meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadinta. Itämeren hyväksi tehtävä työ Liikennevirastossa keskittyy meriliikenteen ohjauksen sekä alusliikenteen VTMIS-järjestelmän kehittämiseen. Vaikka meriliikenteen ohjauksen kehittäminen ei ole varsinaista ympäristötyötä, sillä on erittäin merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia. Tulevina vuosina on tarkoitus selvittää ja tunnistaa aiempaa paremmin muidenkin väylänpidon toimien positiivisia vaikutuksia ympäristöön.

Liikenneviraston ympäristöohjelma löytyy täältä:
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lto_2015-03_liikenneviraston_ymparistoohjelma_web.pdf

Lisätietoja: Tuula Säämänen, p. 029 534 3916 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.