null
null Turvallisuusisännöitsijäpilotti käynnistynyt Länsi-Suomen rataisännöintialueella

Turvallisuusisännöitsijäpilotti käynnistynyt Länsi-Suomen rataisännöintialueella

Julkaistu 22.02.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto on palkannut Länsi-Suomen rataisännöintialueelle turvallisuusisännöitsijäksi Mari Ranttilan Rambollista. Kyseessä on turvallisuustehtävien kokeiluhankkeen vuoden mittainen pilottivaihe.

Turvallisuusisännöitsijän toiminnan keskeinen hyöty Liikennevirastolle on turvallisuustoiminnan tehostaminen ja sitä kautta turvallisuustason paraneminen sekä turvallisuustyön näkyvyyden paraneminen toimijoiden keskuudessa.

Turvallisuusisännöitsijä toimii turvallisuusasioissa alueellisena yhteyshenkilönä sekä tukee rataisännöitsijöitä turvallisuustehtävien hoitamisessa. Lisäksi turvallisuusisännöitsijä osallistuu turvallisuutta koskevien alueellisten toimintatapojen kehittämiseen.

Pilotin taustalla turvallisuuskartoituksesta nousseet tarpeet

Liikennevirastolta edellytetään valtion rataverkon haltijana turvallisuusyhteistyön varmistamista rataverkolla sekä turvallisuusvalvontaa ja –ohjausta. Nykyisin rataverkolla toimii lukuisa määrä eri toimijoita, jotka vaikuttavat rautatiealueen kokonaisturvallisuuden tasoon. Kattava turvallisuustoiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä ja toimivaa tiedonkulkua eri osapuolten välillä.

Kartoittaakseen rataverkon turvallisuusyhteistyön tasoa, Liikennevirasto laati vuonna 2016 turvallisuusisännöintiin liittyvän esiselvityksen. Selvityksestä nousi esille tarve palkata rataisännöinnin tueksi alueellinen turvallisuuden asiantuntija ja yhteyshenkilö. Länsi-Suomen rataisännöintialue valikoitui pilottialueeksi. Pilotin aikana tarkennetaan tehtäväsisältöä ja resursseja. Pilotin päättyessä arvioidaan turvallisuusisännöitsijän alueellinen tarve ja sijoitus. Pilotin onnistuessa on mahdollista, että turvallisuusisännöitsijöitä olisi jatkossa neljä.

Lisätietoja:
työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, p. 029 534 3966, [email protected]

turvallisuusisännöitsijä Mari Ranttila, p. 044 563 3356, [email protected]