Hyppää sisältöön

Turvallisuusajattelussa triplapalkinto Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -työmaalle

Julkaistu 22.04.2020

INFRA ry:n valtakunnallisessa Turvallinen infratyömaa 2019 -kilpailussa palkitaan turvallisia työmaita ja kiinnitetään huomiota työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Kaksivaiheisessa kilpailussa Vt 12 Lahden eteläinen kehätie palkittiin kolmella palkinnolla.

MVR-mittauksista kaksi palkintoa

Kilpailun pääroolissa ovat työmaiden MVR-mittaukset, eli maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimenetelmä, jossa havainnoidaan työskentelyä, koneen käyttöä, kalustoa, suojauksia, varoalueita, ajo- ja kulkuväyliä sekä järjestystä ja varastointia. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa hanke suoritti itse MVR-mittaukset ja turvallisuushavainnot, ja tulosten perusteella saadut viisi parasta osallistujaa valikoitui mukaan loppukilpailuun. Loppukilpailussa viiden parhaan mittaustulokset varmistaa aluehallintoviraston (AVI) tarkastaja.

Loppukilpailussa AVI:n tarkastajien tekemän MVR-mittauksen perusteella Skanska Infra Oy:n Lahden pää kehätietä sijoittui toiselle sijalle ja Destia Oy:n Hollolan pää kehätietä kolmannelle sijalle. MVR-mittauksessa havainnoidaan keskeisiä työmaan turvallisuustekijöitä asteikolla oikein/väärin.

-          Teemme Suomen suurimmalla tietyömaalla vaikuttavaa turvallisuustyötä, ja se näkyy nyt myös valtakunnallisissa kilpailuissa. Vaikka hanke on monivuotinen ja työntekijöitä on koko ajan muutamasta sadasta yli viiteensataan, turvallisuustilastomme ovat olleet paljon keskimääräistä paremmat. On ollut hienoa tehdä osaavien ja jatkuvasti toimintaansa kehittävien urakoitsijoiden ja rakennuttajakonsulttien, eli työn valvojien, kanssa yhteistyötä, toteaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylältä.

Lukuisat työmaat käyttävät jo MVR-mittausta säännöllisesti ja korvaavat sillä lakisääteisen viikkotarkastuksen.

-          Turvallisuustason viikoittainen MVR-mittaaminen on työmaille jo rutiinia. Päästäksemme tavoitteeseemme 0-tapaturmaa, tulee meidän viedä turvallisuusjohtaminen vielä syvemmälle toisesta välittämisen tasolle. Tähän on yhtenä hyvänä apuvälineenä turvallisuushavaintojen tekemiseen kannustaminen. Kiitos te VALTARIssa työskentelevät kun välitätte aidosti toisistanne, palkinto kuuluu teille kaikille!, sanoo projektipäällikkö Janne Tikkamäki VALTARI-allianssiin kuuluvalta Skanskalta. Lahden päätä kehätiestä toteuttaa Skanska Infra Oy:n ja AFRY Finland Oy:n yhdessä tilaajaosapuolten kanssa muodostama VALTARI-allianssi.

Turvallisuushavaintoja seurataan tarkasti

Lahden kehätien urakoitsija Destia Oy vastaanotti toisenkin palkinnon, saavutettuaan toisen sijan Turvallisuushavaintojen perusteella palkittavista työmaista -kilpailussa. Palkinto jaetaan kolmelle parhaiten turvallisuushavaintoja tekevälle työmaalle.

-          Olemme erittäin ylpeitä saavuttamastamme kunniasta. Työmaan turvallisuuden ylläpito on jatkuvaa toimintaa, johon osallistuu koko työmaan henkilöstö. Turvallisuushavainnoista ja tapaturmattomuudesta myös palkitaan. Tällä työmaalla on ollut hieno havaita, että työmaan henkilöstöllä on oikea asenne työn turvalliseen toteuttamiseen, kertoo turvallisuuspäällikkö Noora Linnasalo-Aho Destialta.

Seuraamalla ja kannustamalla työntekijöitä tekemään turvallisuuteen liittyviä havaintoja ja ilmoituksia parannetaan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen ja niihin puuttuminen.

-          Kaikilla turvallisuushavainnoilla on erittäin tärkeä rooli onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. Onnettomuuksista valtaosa pystytään välttämään pitkäjänteisen ja aktiivisen turvallisuushavaintotyön ansiosta. Turvallisuuden näkökulmasta jokainen sekunti ja teko on merkityksellinen, jatkossakin meidän pitää hoitaa tämä osa-alue loistavasti maaliin, jatkaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylältä.

 

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylä, puh 029 534 3563, [email protected]
Turvallisuuspäällikkö Noora Linnasalo-Aho, Destia, puh 050 406 2527, [email protected]
Projektipäällikkö Janne Tikkamäki, VALTARI-allianssi, Skanska, puh 0400 712 304, [email protected]

 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.