Hyppää sisältöön

Turvallisuus on välittämistä ja syntyy yhdessä tekemällä

Julkaistu 20.12.2019

Näin vuosikymmenen vaihtuessa pohdiskelimme työturvallisuusasiantuntijamme Risto Lappalaisen kanssa, onko turvallisuuskulttuuri parantunut Väylän työmailla ja toiminnassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja jos on, miten? Mitä uutta alalla on tapahtumassa?

Letke-projektin projektipäällikkö seisoo uudella lumisella sillalla ja katselee alla olevaa rataa auringon laskiessa taustalla

"Olemme oppineet tekemään enemmän ja paremmin yhdessä. Keskustelu on lisääntynyt, ihmisten osaaminen on karttunut ja työturvallisuusasioiden tärkeys ymmärretään. Työturvallisuus ei enää ole irrallinen saarekkeensa, vaan kiinteä osa työtä", Risto Lappalainen sanoo.

"Työturvallisuusasiat ovat olleet virastomme sopimuksissa aina, mutta nykyisin nekin ovat paremmat, koska meillä on hyvät mallipojat ja ohjeet. Ohjetyössä on herätty siihen, että niitä kannattaa tehdä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

Pidän hyvänä, että ihmiset osaavat ja uskaltavat kysyä aiempaa enemmän. Työilmapiiri on muuttunut sellaiseksi, että jonkin asian tarkistaminen ei ole tyhmää, vaan itse asiassa rohkeata. Ja esimerkiksi turvavarusteiden käyttäminen on jo selviö. Jos jollakulla ei ole jokin varuste mukana, siitä huomauttaminen ei ole kyttäämistä, vaan välittämistä."

Koulutukset kehittyvät

Koulutuksissa on tapahtumassa iso murros. Esimerkiksi Tieturva1-kurssin voi jatkossa suorittaa ilmaiseksi verkossa. Vesiturvakoulutuksen viemistä verkkoon tehdään paraikaa. Rataturvakoulutus sen sijaan säilyy vielä luokkamuotoisena.

"Verkkokouluttautumisella on suuret vaikutukset alalle, koska koulutuksesta tulee tasalaatuista ja sen läpikäymisestä ajasta ja paikasta riippumatonta. Lisäksi elinkeinoelämälle ei tule tämän tunnin kurssin suorittamisesta ylimääräisiä kuluja, sillä kurssi on ilmainen ja matkakulut säästyvät."

"Näkisin, että työturvallisuustason nostossa on onnistuttu siksi, että olemme aidosti tehneet töitä asian eteen yhteistyössä kentän kanssa", summaa Lappalainen.

Hyvä työturvallisuuskulttuuri on keskeistä myös Lahden eteläisellä kehätiellä

Lahden eteläisen kehätien rakentamishankkeessa on alusta alkaen kiinnitetty erityistä huomiota sekä rakentajien että tiellä liikkuvien turvallisuuteen. Projektipäällikkö Janne Wikström Väylästä kertoo: 

"Olen todella ylpeä meidän kaikista rakentajista ja työnjohdosta, joka ovat yhdessä luoneet turvallisen työmaan, vaikka työntekijöitä on tullut lisää ja niitä on vaihtunut. Hankekokonaisuudella työskentelevien määrä kasvoi vuoden aikana melkoisesti: alkuvuonna työntekijöitä oli 300, loppuvuonna jo 500." 

Vuoden aikana tapahtui 4 tapaturmaa. Marraskuun loppuun mennessä tapaturmataajuus on ollut 3,6 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Hankekokonaisuudessa on tähän mennessä tehty 1,4 miljoonaa työtuntia. 

"Jokainen tapaturma on liikaa ja otammekin lisäoppia tapahtuneista tapaturmista, ja parannamme rakentamisen turvallisuuskäytäntöjä entisestään. Rakentajien keskuudessa urakoitsijoilla on vaadittavien turvallisuuskoulutusten lisäksi käytössään erilaisia kannustimia. Projektissa palkitaan myös turvallisuushavaintoja tehneitä työntekijöitä", Wikström sanoo.

"Työmaamme ympärillä liikkuu päivittäin melkoinen määrä ihmisiä. Projektissamme on työturvallisuuden lisäksi keskeistä tielläliikkujien turvallisuus. Tiedotamme aktiivisesti vaihtuvista liikennejärjestelyistä, ajoturvallisuudesta ja poikkeustilanteiden säännöistä."

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.