Takaisin

Turvallisempaa tieliikennettä keskikaiteilla ja joukkoliikenteellä

Turvallisempaa tieliikennettä keskikaiteilla ja joukkoliikenteellä

Julkaistu 9.12.2013

Tieliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa suosimalla joukkoliikennettä sekä erottamalla eri suuntaan menevät ajokaistat keskikaiteilla. Nämä asiat selviävät tutkimuksesta, jossa vertailtiin Suomen tieliikenteen turvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Hollantiin. Vertailumaat valittiin sen perusteella, että niissä tieliikenneturvallisuus on huipputasoa.

Suomessa tapahtuu asukasmäärään verrattuna selvästi enemmän liikenneonnettomuuksia kuin vertailumaissa. Vuosina 2006–2010 vertailumaiden tieliikenne oli asukasta kohti keskimäärin 26 % turvallisempaa kuin Suomessa. Jos Suomessa olisi päästy vertailumaiden tasolle, niin tieliikenteessä olisi kuollut vuosittain 77 ihmistä vähemmän.

Erojen syyt ovat osittain rakenteellisia ja kulttuurillisia

Suomen ja vertailumaiden erot liittyvät etenkin rakenteellisiin tekijöihin ja kulttuuriin. Vertailun mukaan Suomessa käytetään tieliikennettä enemmän kuin liikenneturvallisuuden huippumaissa. Esimerkiksi henkilöautolla ajettuja kilometrejä kertyy vertailumaita enemmän, mikä altistaa herkemmin liikenneonnettomuuksille.

Tieliikenteen suureen määrään vaikuttavat muun muassa pitkät välimatkat. Vertailumaista vain Ruotsissa välimatkat ovat yhtä pitkiä, mutta henkilöautoa siellä käytetään silti vähemmän kuin Suomessa. Lisäksi Ruotsissa joukkoliikenne keskittyy vahvemmin rautateihin kuin Suomessa, jossa linja-autoa taas käytetään asukasmäärään suhteutettuna enemmän kuin vertailumaissa.

Suomen tieliikenteen määrä on myös kasvanut tarkasteluajanjaksona enemmän kuin vertailumaissa. Samalla tieliikenteen kuolemanriskiä ei ole kyetty vähentämään yhtä tehokkaasti kuin vertailumaissa.

Suomen kovat talvet eivät selitä eroja tieliikenneturvallisuudessa. Tutkimuksen mukaan lumiset talvet eivät juuri näy onnettomuustilastoissa. Talvella tieliikenteen turvallisuutta parantavat muun muassa Suomen talvinopeusrajoitukset, jotka säästävät lukuisia ihmishenkiä.

Kohti parempaa turvallisuutta

Suomen tavoitteena on olla tieliikenteen turvallisuudessa Euroopan parhaiden maiden joukossa. Tutkimuksessa selvisi vertailun kautta keinoja, joilla tavoitteeseen voitaisiin päästä. Tutkimuksen mukaan tieliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa suosimalla turvallisempia liikennemuotoja eli joukkoliikennettä. Samalla liikenteessä olevien ajoneuvojen määrä vähenisi.

Ruotsin mallin mukaan turvallisuutta voitaisiin parantaa myös erottamalla yhä useampien kaksikaistaisten maanteiden ajosuunnat toisistaan keskikaiteella. Lisäksi voitaisiin kohdentaa nopeusrajoitus- ja nopeudenvalvontaratkaisuja sinne, missä ajosuuntia ei voi erottaa.

Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että toimenpiteet parantavat kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta. Lisäksi on tarpeen keskittyä tunnistettuihin riskiryhmiin, kuten nuoriin mieskuljettajiin.

Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilaaman tutkimuksen toteutti VTT. Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi edistävät liikenteen turvallisuutta Suomessa.

Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa? Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 44/2013


reaktionapit