Hyppää sisältöön

Turun kehätien kakkosvaiheelle jatkorahoitus

Julkaistu 02.09.2019

E18 Turun kehätien parannustyöt ovat saaneet jatkorahoituksen myös Kausela–Pukkila -tieosuudelle. Kehätien kakkososuus on saanut 59 miljoonan euron määrärahan. Rahoitus vahvistui eduskunnan hyväksyttyä vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen.

Väylän projektipäällikön Juha Sillanpään mukaan rahoituspäätös oli tervetullut. 

”Nyt parannustyöt saadaan käyntiin myös hankealueen länsipuoliskolla ja koko Kausela-Kirismäki -tieosuus nelikaistaiseksi vuoteen 2023 mennessä”, hän kertoo.

Kakkosvaiheen suurimpia työkohteita kehätien nelikaistaistamisen ohella ovat Aurajoen ylittävien siltojen rakennustyöt sekä valtatie 10:n ja Kauselan eritasoliittymän parantaminen. Myös Kirismäen eritasoliittymä voidaan nyt toteuttaa tavoitetilan mukaisena.

”Kakkosvaihe käynnistyy tarjouskilpailulla loppuvuodesta ja käytännössä kakkosvaiheen rakennustyöt saadaan käyntiin kesällä 2020”, Sillanpää kertoo.

Parannustyöt Pukkilan ja Kirismäki välisellä osuudella alkoivat maaliskuussa 2019. Hankkeen yhteydessä parannetaan myös rinnakkaisteiden ja kevyen liikenteen väylien verkostoa.

Hankkeesta saa lisätietoja verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie sekä Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Lisätietoja:

Juha Sillanpää
Projektipäällikkö
Väylävirasto
Puh. 029 534 3608
[email protected]

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan tasoliittymät Kauselan ja Kirismäen väliltä sekä rakennetaan Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus nelikaistaiseksi. Toisessa vaiheessa nelikaistaistetaan kehätie Kauselasta Pukkilaan ja parannetaan valtatietä 10 kehätien ja Kaarinatien välisellä osuudella. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Ensimmäisen rakennusvaiheen kustannusarvio on noin 39 M€:a. Työt ovat käynnistyneet maaliskuussa 2019 ja valmistuvat vuonna 2021. Kakkosvaihe käynnistyy kesällä 2020 ja se valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2023. Hankkeen toteuttaa Väylä yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.