Takaisin

Tulevan kaksoisraideosuuden uusien alikulkusiltojen rakentaminen käynnistyy

Tulevan kaksoisraideosuuden uusien alikulkusiltojen rakentaminen käynnistyy

Julkaistu 21.05.2019

Luumäki-Imatra-ratahankkeen (LUIMA) kaksoisraideosuuden uusien alikulkusiltojen rakentaminen aloitetaan Kesolan ja Joutseno eteläinen alikulkusiltojen rakentamisella.

NRC Group Finland Oy on aloittanut sillanrakennustyöt Kesolan alikulkusillalla Lappeenrannassa. Urakka on osa isompaa, viiden uuden alikulkusillan urakkakokonaisuutta. Kokonaisuudella luodaan pohjaa myöhemmin käynnistyville tulevan kaksoisraiteen rakennusurakoille. 

Siltatyöstä johtuen Kesolantie suljetaan liikenteeltä 25.5.-30.11. väliseksi ajaksi Kesolan alikulkusillan kohdalta rakennustyön vuoksi. Työ ei vaikuta liikennöintiin valtatie 6:lla.

”On kuitenkin tärkeää huomioida, että niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteen vaihtoehtoiset reitit kulkevat nekin työmaiden kautta. Pyydämme siis kaikilta tiellä liikkujilta kärsivällisyyttä ja erityistä tarkkaavaisuutta töiden ajan,” sanoo LUIMA-ratahankkeen projektipäällikkö Joonas Hämäläinen

Joutseno eteläinen alikulkusilta -urakka vaikuttaa myös liikenteen kulkuun

Samaan aikaan käynnistyy myös Joutsenon eteläinen alikulkusilta -urakka, mikä vaikuttaa alueen liikennöintiin: ajoneuvoliikenteelle on alennettu nopeusrajoitus ja kevyt liikenne ohjataan kulkemaan vain toista puolta Saimaantietä. Kevyelle liikenteelle on kuitenkin aina kulkuyhteys Joutsenon eteläisen alikulkusillan kautta. Kohteessa on liikennettä ohjaavat opasteet.

 

Lisätietoja:

Joonas Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylä, 029 534 3536

Kimmo Saarela, projektipäällikkö, Welado Oy, 040 712 9434

Tiedotteen liitteet:

Suljettava alue ja kiertoreitit merkittynä karttapohjaan

 

 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.


reaktionapit