null
null Tulevaisuuden väyliltä odotetaan paljon

Tulevaisuuden väyliltä odotetaan paljon

Julkaistu 11.04.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennesuunnittelun suurin ja ajankohtaisin kysymys tänä vuonna on valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka laatiminen aloitetaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla parlamentaarisessa ohjauksessa uuden eduskunnan aloitettua työnsä. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on tarkoitus päättää keväällä 2020, joten suunnitelman valmisteluprosessi tulee olemaan tiivis.

Kuvassa Mirja Noukka.

”Väylä on mukana erityisesti liikenneverkkojen kunnossapidon ja kehittämisen asiantuntijana. Osallistumme aktiivisesti sekä suunnitelman valmisteluun että sen toteutukseen”, kertoo toimialajohtaja Mirja Noukka Väylän Liikenneverkkojen suunnittelu -toimialalta. 

Väylien käyttäjät odottavat, että nykyiset väylät pysyvät kunnossa ja että niitä parannetaan. Näin ei tapahdu ilman mittavia lisäpanostuksia. ”Pyrimme osana suunnittelua kuvaamaan esimerkiksi isoja peruskorjaustarpeita, jotka edellyttävät lisärahoitusta.” 

Kestävästi raiteilla ja pyörällä

Nykyisen väyläverkon kunnon lisäksi valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tulee huomioida kestävän ja hiilettömän liikkumisen edistäminen sekä erityisesti raideliikenteeseen kohdistuvat mittavat kehitysodotukset. Raideliikenteen lisäksi myös muiden kestävien liikkumismuotojen, kuten kävelyn ja pyöräilyn, infraan kohdistuu suuria odotuksia.

”Raideliikenteen renessanssi on tuonut meidät todella mielenkiintoisen haasteen eteen.  Nykyisen rataverkon peruskorjaustarpeiden lisäksi tarvetta olisi mm. akselipainojen nostoille, rataverkon lisäsähköistykselle sekä nykyisen rataverkon lisäraiteille. Lisäksi keskustelussa ovat kokonaan uudet, nopeat henkilöliikenteen raideyhteydet”, toimialajohtaja Noukka toteaa. 

Kokonaisuutena toiveet nousevat kymmeniin miljardeihin euroihin. ”Toivotankin vaihtoehtoiset, budjettirahoitusta täydentävät mallit, kuten hankeyhtiöt, lämpimästi tervetulleiksi.”

Toisenlainen, vaan ei lainkaan vähäisempi on hyvän kävelyn ja pyöräilyn infran tarve kestävän liikkumisen edistämiseksi, etenkin taajamissa tarjoamaan sekä sujuvia vaihtoja liikennemuodosta toiseen solmupisteissä, esim. liityntäpysäköintiä ja pyöräpysäköintiä tukemalla. Käynnissä on myös useita asemanseutujen kehittämishankkeita, joissa asumista ja työpaikkoja tuodaan hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen.

Infrainvestoinnit ovat luonteeltaan hyvin pysyviä. Samanaikaisesti maailma on isossa murroksessa niin digitalisaation, liikenteen automaation ja palveluistumisen kuin kestävämpään liikkumiseen tähtäävän murroksenkin vuoksi. ”Miten osaamme satsata oikeisiin asioihin? Tämä on valtavan mielenkiintoinen haaste ja yhtälö - varsinainen suunnittelun avainkysymys”, Liikenneverkkojen suunnittelun toimialajohtaja Mirja Noukka pohtii.

Mirja Noukan poiminnat kolmesta liikennesuunnittelun ajankohtaisesta asiasta